Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Sinds 1997 bestaat er binnen de FOD Binnenlandse Zaken een Rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg georganiseerd worden, onderzoekt. In 2016 zal de Rallycommissie zich, naast het bestuderen van de verschillende rallydossiers, bezighouden met het laten evolueren van de wetgeving om de veiligheid van de toeschouwers nog beter te kunnen garanderen, en dit in overleg met alle actoren (organisatoren, lokale overheden en hulpdiensten).
 • Openbare Veiligheid
  Terrorisme
  Evaluatie van de dreiging, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen
 • Noodplanning
  Lokale noodplanning
  DVD 2016
  Videocapsules over 15 thema’s om vanuit het heden vooruit te kijken naar de toekomst
 • Noodplanning
  Lokale noodplanningNoodplannen
  Foto Stef Vandersmissen
  Wat heeft het KB van 16/02/2006 in de praktijk veranderd?
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  97,89% van de sirenes heeft correct gewerkt.
 • Crisisbeheer
  Evaluatie van de dreigingTerrorismeVeiligheidsmaatregelen
  Volgend op een nieuwe evaluatie van het OCAD en de lopende gerechtelijke acties, heeft het Crisiscentrum op maandag 28 december de bestaande veiligheidsmaatregelen verfijnd.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Bij noodsituaties kunnen sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Het netwerk van 570 sirenes wordt elke eerste donderdag van het trimster getest. In 2016 zijn er dus sirenetests op donderdag 7 januari, 7 april, 7 juli en 6 oktober. Binnenlandse Zaken werkt eveneens aan de verwittiging via SMS. Inwoners kunnen zich daartoe inschrijven via www.be-alert.be.
 • Crisisbeheer
  EvenementenTerrorisme
  Op zaterdag 21 november 2015 is een informatienummer 1771 geopend om de vragen te beantwoorden met betrekking tot de verhoging van het dreigingsniveau naar het maximum en met betrekking tot de versterkte veiligheidsmaatregelen, in het bijzonder in Brussel. Na 25 dagen activiteit wordt het nummer 1771 vandaag in stand-by gezet.
 • Koning Filip in Beleidscel
  Op maandag 30 november 2015 heeft Zijne Majesteit de Koning een bezoek gebracht aan het Crisiscentrum. Hij heeft er het personeel en een aantal partners ontmoet, die betrokken zijn bij de opvolging van de aanslagen in Parijs.
 • Naar aanleiding van de evaluatie van het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) van donderdag 26 november 2015 blijft het dreigingsniveau op niveau 3 voor het hele Belgische grondgebied. Dit betekent dat de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is.