Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Donderdag 5 januari 2017 voert het Crisiscentrum de trimestriële alarmeringstest uit
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Bij noodsituaties kunnen sirenes ingezet worden om de bevolking te waarschuwen. Het netwerk van 570 sirenes wordt elke eerste donderdag van het trimster getest. In 2017 zijn er dus sirenetests op donderdag 5 januari, 6 april, 6 juli en 5 oktober.
 • Noodplanning
  RisicocommunicatieSeveso
  Sensibilisering gestart voor de risico’s i.v.m. de 209 hogedrempel-SEVESO-inrichtingen in de 67 steden en gemeenten van het land. De burgers preventief informeren om zich nu voor te bereiden met het oog op hun veiligheid tijdens een noodsituatie.
 • De nadruk werd gelegd op de informatieverstrekking aan en de bescherming van de bevolking. Tijdens de ganse duur van de oefening vormde de samenwerking tussen alle betrokken actoren een grote uitdaging.
 • Noodplanning
  NucleairOefeningen
  Op dinsdag 29 november 2016 zal een oefening plaatsvinden waarbij een radiologisch incident in de kerncentrale van Engie in Tihange gesimuleerd wordt. Deze oefening, TIHEX 2016 genoemd, wordt georganiseerd door de AD Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn filiaal Bel-V, de Federale Diensten van de Gouverneurs van Luik en Namen, de 17 gemeenten binnen een straal van 10km van de site en de exploitant Engie. Er wordt van de bevolking geen enkele actie verwacht.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  98,59% van de sirenes heeft correct gewerkt
 • Crisisbeheer
  NoodplannenNoodsituaties
  Het platform ’ICMS’ (Incident & Crisis Management System) wordt op 1 januari 2017 in gebruik genomen. Dit platform, dat het resultaat is van het werk van vertegenwoordigers van alle disciplines en overheden die betrokken zijn bij het crisisbeheer, maakt een optimale uitwisseling mogelijk van operationele en strategische informaties bij een noodsituatie.
 • Crisisbeheer
  Alarmering van de bevolking
  Donderdag 6 oktober wordt de trimestriële alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
 • Noodplanning
  Informatie aan de bevolkingInternationale samenwerkingNoodplannen
  Copyright @BENELUX
  Op 14 september 2016 heeft de BENELUX een strategisch overleg over het crisisbeheer gehouden. De verantwoordelijke Directeuren-generaal van de drie nationale Crisiscentra van de Benelux hebben twee technische afspraken ondertekend om het crisisbeheer en de crisiscommunicatie te versterken.
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Eind 2015 werd een offerteaanvraag uitgeschreven voor de gunning van het definitieve project BE-Alert. Op het einde van de procedure gekomen, kan de opdracht nu toegewezen worden aan de vennootschap Nextel, in partnerschap met Gedicom. Het nieuwe platform zou dus zeer binnenkort beschikbaar moeten zijn voor de federale overheden en voor de burgemeesters en gouverneurs.