Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • Alerte à la populationBe-AlertCommunication de crise
  Op donderdag 5 oktober 2017 werd een alarmeringstest via verschillende kanalen uitgevoerd in België. Drie aanvullende kanalen ter alarmering van de bevolking werden tegelijkertijd getest, met succes: het netwerk van de elektronische sirenes rond nucleaire en seveso-sites, het versturen van mondelinge en schriftelijke boodschappen naar burgers die ingeschreven zijn op BE-ALERT en het versturen van gelokaliseerde SMS'en in doelgerichte zones.
 • Noodplanning
  Internationale samenwerkingNoodplannen
  De directeuren-generaal van alle nationale crisiscentra Benelux zijn samen met hun tegenhanger uit Noordrijn-Westfalen bijeengekomen op het kantoor van het Secretariaat-Generaal. De vergadering was een initiatief onder het Nederlandse voorzitterschap en gaf de partners de gelegenheid om hun wensen omtrent de samenwerking verder uit te werken.
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Op donderdag 5 oktober 2017 voert het Crisiscentrum de trimestriële alarmeringstest uit. Tijdens deze test zal het elektronische sirenenetwerk en het alarmeringsplatform BE-Alert getest worden.
 • Risico-analyseRisicocommunicatie
  Weerbaarheid
  Weerbaarheid, dat is de kracht om als samenleving het hoofd te kunnen bieden aan een noodsituatie, ze te kunnen doorstaan en opnieuw te boven te komen. Overheids- of privéorganisaties kunnen weerbaar zijn, maar ook jij, als burger, kan een steentje bijdragen door je weerbaarheid te vergroten.
 • Crisisbeheer
  Terrorisme
 • Crisisbeheer
  Terrorisme
 • Openbare Veiligheid
  Evenementen
  Tijdens festivals of sportcompetities, willen organisatoren steeds meer gebruik maken van drones om luchtfoto's te nemen van hun evenement. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft zonet een ministeriële omzendbrief verspreid, die bestaande regels en de noodzakelijke toelatingen verduidelijkt.
 • Noodplanning
  Be-AlertRisicocommunicatie
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Donderdag 6 juli 2017 voerde het Crisiscentrum de trimestriële test van het elektronische sirenenetwerk uit. 95,37% van de sirenes heeft correct gewerkt
 • Noodplanning
  Alarmering van de bevolkingBe-Alert
  Op donderdag 6 juli 2017 voert het Crisiscentrum de trimestriële alarmeringstest uit van het elektronische sirenenetwerk.