Abonneren op Nieuws

Nieuws

 • De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist om op 27 juni de volgende stap van het Zomerplan te activeren.
 • DG-Netwerk
  Op 10 juni 2021 hebben 27 Europese landen zich aangesloten bij het virtuele overleg van het ‘Netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra’. Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk : de grondslagen leggen voor een samenwerkingsprotocol dat het mogelijk zal maken de nauwe contacten tussen de verschillende Europese Crisiscentra uit te breiden en te versterken. Zoals de recente gebeurtenissen hebben aangetoond, is het voor een snelle en doeltreffende internationale samenwerking en voor een optimale grensoverschrijdende coördinatie van essentieel belang dat de crisiscentra onderling verbonden zijn. Dit netwerk zal ook een bijdrage kunnen leveren aan de Europese Unie door middel van de ervaringen en verklaringen die in het kader ervan zijn verzameld. De volgende stap zal de ondertekening zijn van een samenwerkingsprotocol na de zomer, waarmee de grondslagen van het netwerk zullen worden gelegd.
 • Crisisbeheer
  Volksgezondheid
  De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. Woensdag 9 juni aanstaande treedt ook de eerste stap van het Zomerplan in werking, met onder meer de opening van de horeca binnen en terugkeerdagen voor telewerkers.
 • De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan. Dit plan maakt in vier stappen de terugkeer naar een normaler leven mogelijk.
 • Crisisbeheer
  Volksgezondheid
  De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité concrete uitvoering gegeven aan eerdere beslissingen.
 • Crisisbeheer
  Volksgezondheid
  Was regelmatig je handen. Draag een mondmasker. Hou 1,5 meter afstand van anderen. Beperk je tot 1 knuffelcontact. Denk aan kwetsbare mensen. Werk thuis. Verlucht binnenruimtes. Doe je activiteiten liefst buiten.
  De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.
 • Crisisbeheer
  Kritieke infrastructuur
  In de nacht van 31 maart op 1 april vond er een incident plaats in een gebouw van Telenet in Roeselare. Tot nu toe heeft dit geen gevolgen gehad voor de dienstverlening (internet, tv, vaste en mobiele telefonie) van Telenet/Base. De nodige herstellingswerken worden momenteel uitgevoerd door de operator, een verstoring van het netwerk in West- en Oost-Vlaanderen is dan ook niet volledig uit te sluiten.
 • Crisisbeheer
  Volksgezondheid
  De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.
 • De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken.
 • Noodplanning
  NucleairOefeningen
  Op woensdag 17 maart 2021 organiseerde het Nationaal Crisiscentrum in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Engie en de betrokken gouverneurs een oefening in het kader van het nucleair noodplan.