e-Gov Award Samenwerking 2018

Sécurité au quotidien
DG Centre de CriseSommets européens
De technologische innovatie GEONAVOTOOL werd beloond in de categorie “Samenwerking”: een erkenning voor de digitalisering van het Crisiscentrum en voor het belang van een nauwe samenwerking tussen alle veiligheidsactoren gecoördineerd bij het Crisiscentrum.

GEONAVOTOOL : technologie ten dienste van veiligheid

In samenwerking met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en Astrid, heeft het Crisiscentrum GEONAVOTOOL ontwikkeld. Deze nieuwe technologische tool maakt het mogelijk om, vanuit het Crisiscentrum, tijdens de frequente internationale politieke bijeenkomsten in ons land, een rechtstreekse cartografische follow-up te verzekeren van de verplaatsingen van de VIP's.

Deze multidisciplinaire cartografische tool kon met succes een eerste keer getest worden tijdens de NAVO-top van juli 2018, waarbij het mogelijk was om de VIP’s te volgen die aanwezig waren op ons grondgebied tijdens dit uitzonderlijk evenement. Aanvullend op het veiligheidsportaal ICMS, kunnen de disciplines met deze tool hun acties in real time coördineren tijdens de vergaderingen en verplaatsingen van de VIP’s.

De eerste stappen voor de verdere uitwerking van deze GEONAVOTOOL werden al ondernomen gezien de meerwaarde van deze tool voor de permanente monitoring door onze veiligheidsdiensten tijdens dergelijke bijzondere evenementen.

E-GOV AWARD Samenwerking: een beloning voor alle veiligheidsactoren

De Agoria e-Gov Awards werden gisterenavond uitgereikt tijdens hun 13de editie. Van de 36 ingediende dossiers werden er 18 genomineerd voor deze e-Gov Awards, 3 in elke categorie. Met de e-Gov Awards wil de groep Agoria Digital Industries de meest innoverende, gebruiksvriendelijke en rendabele projecten te belonen, evenals diegenen die de beste samenwerking met andere administraties kunnen aantonen.

De gisteren verkregen e-gov Award Samenwerking 2018 beloont daarbij twee belangrijke elementen:

  • Eerst en vooral de samenwerking tussen de overheden en diensten van het land: deze coördinatierol vormt de kern van de dagelijkse opdrachten van het Crisiscentrum en van zijn opdrachten bij crisissituaties. Het is dankzij deze nauwe samenwerking met alle veiligheidsactoren, de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, de politie- en inlichtingendiensten, de (inter)nationale, regionale en lokale overheden, … dat de veiligheid van iedereen gewaarborgd is.
  • Vervolgens de innovatie en de digitalisering: In een steeds evoluerende samenleving, moet men reageren door zich aan te passen aan de realiteit. Het Crisiscentrum doet een beroep op de hedendaagse technologieën van de tools die het mogelijk maken om zowel de interne werking (new way of working) als de relaties met zijn partners te verbeteren. De digitalisering van de documenten en van de processen zorgt voor een rationalisering en versoepeling van de werking van het Crisiscentrum door onder meer het delen, de overdracht en de samenwerking te versterken, zowel intern als extern.