Maak van je organisatie een BE-Alertkampioen

Noodplanning
Be-Alert
Wist je dat je zelfs op je werkplek verwittigd kan worden via BE-alert? Wij wensen de overheden, organisaties en ondernemingen aan te moedigen om hun personeel, partners of klanten te sensibiliseren om zich in te schrijven op BE-alert. Hiervoor staan er standaarddocumenten en beeldmateriaal ter beschikking. Aan de andere kant van de alarmeringsketen worden de steden en gemeenten eveneens verzocht hun procedures uit te oefenen. Elke eerste donderdag van de maand testen de Gemeenten de alarmering van hun bevolking, wat een mooie gelegenheid is om hun burgers te sensibiliseren.

De inschrijving van de burgers op BE-alert gaat verder. Al meer dan 300.000 Belgen hebben zich ingeschreven sinds de lancering van het project iets minder dan een jaar geleden! Naast communicatieacties voor het grote publiek wensen wij ook de overheden, organisaties en ondernemingen aan te moedigen om via hun interne communicatie hun personeelsleden te sensibiliseren en via hun externe communicatie hun partners of klanten om zich in te schrijven op BE-alert. 

Men kan zich immers inschrijven op BE-alert zowel voor de woonplaats als voor andere plaatsen waar men vaak aanwezig is, zoals de werkplaats (je kan tot 5 verschillende adressen invoeren).  Zo kan men verwittigd worden van een probleemsituatie, ook als men op dat moment niet op die plaats aanwezig is!

Er zijn standaarddocumenten en beeldmateriaal beschikbaar om te helpen bij de communicatie. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via be-alert@ibz.fgov.be.

Acties van steden en gemeenten 

Aan de andere kant van de alarmeringsketen worden de steden en gemeenten eveneens verzocht hun procedures uit te oefenen. Elke eerste donderdag van de maand testen de gemeenten de alarmering van hun bevolking.

Ook deze donderdag 3 mei was dit het geval, want onder meer Aartselaar, Beringen, Boom, Damme, Duffel, Hechtel-Eksel, Hemiksem, Kruibeke, Nevele, Niel, Puurs en Rumst hebben een testbericht gestuurd naar al of een deel van hun ingeschreven burgers.

Elke gemeente van het land wordt aangemoedigd om deel te nemen aan één van deze tests (neem contact op met be-alert@ibz.fgov.be).  Deze reële alarmeringen en de communicatie hierrond vormen trouwens een mooie gelegenheid om hun burgers te sensibiliseren.

Er zijn standaarddocumenten en beeldmateriaal beschikbaar op https://www.risico-info.be/nl/downloads