Alarmeringstest op 6 juli 2017

Noodplanning
Be-AlertAlarmering van de bevolking
Op donderdag 6 juli 2017 voert het Crisiscentrum de trimestriële alarmeringstest uit van het elektronische sirenenetwerk.

570 elektronische sirenes

Tussen 11.45 en 13.15 uur zal de trimestriële test van het netwerk van de 570 elektronische sirenes plaatsvinden. Deze sirenes zijn opgesteld rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen met hoge drempel. Het sirenenetwerk kan worden ingezet om de bevolking te alarmeren bij een noodsituatie.
De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie. Dagelijks wordt een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt een hoorbare test gehouden.
Het alarmsignaal bij de trimestriële test is een gemoduleerde scherpe toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal weerklinkt de gesproken boodschap “Proefsignaal”. Tijdens de test duurt het alarmsignaal ongeveer 1 minuut. Bij een reële noodsituatie duurt het signaal ongeveer 3 minuten en kan het ook meermaals worden herhaald.

Hoe reageer jij bij een noodsituatie?

Als je een sirene hoort bij een noodsituatie, is de juiste reflex naar binnen te gaan of binnen te blijven en de aanbevelingen van de overheid te volgen, meer bepaald via de media. Bekijk hier de animatiefilm over de juiste handelingen bij een alarm.

BE-Alert

Naast het sirenenetwerk kan de overheid nog andere communicatiekanalen inzetten om de burger te alarmeren bij een noodsituatie. Sinds half juni kunnen de mensen ook worden gealarmeerd via het nieuwe alarmeringsplatform BE-Alert. Voor een efficiënte alarmering via BE-Alert is het van groot belang dat mensen zich voorafgaandelijk registeren op de website www.be-alert.be .

Informatie

Je kan informatie over deze alarmeringstests krijgen via het informatienummer 0800-94 113, in de week van de test. Inwoners kunnen hun opmerkingen ook meedelen via be-alert@ibz.fgov.be. Het technische resultaat van de test zal op 6 juli op het einde van de namiddag beschikbaar zijn op deze website.