Educatief pakket over overstroming aan de Belgische Kust

Hoe breng je een complexe boodschap over zeewering, overstroming en noodplanning over aan kinderen tussen 10 en 12 jaar, onze volwassenen van morgen?
Educatief pakket over overstroming aan de Belgische Kust

Hoe leer je hen dat de overheid maatregelen neemt om hen te beschermen maar dat ze zelf ook actie kunnen ondernemen?

Door verandering in ons klimaat stijgt de zeespiegel en regent het vaker en harder. Onze dijken en brede stranden zorgen voor veiligheid, maar een overstroming is nooit uit te sluiten. Verschillende campagnes waarschuwen de bevolking voor de gevolgen van een overstroming, roepen op om actie te ondernemen.

In de praktijk blijkt dat mensen zich door die campagnes niet aangesproken voelen en dus geen actie ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat hoe persoonlijker de boodschap is, hoe groter de kans dat mensen zich bewust worden van hun risico en voorbereidingen gaan treffen. Het Europees project Flood Aware wil aan de hand van heel gerichte campagnes het bewustzijn over overstromingen vergroten.

De afdeling KUST van de Vlaamse Overheid liet in dat kader een educatief pakket ontwikkelen. Ervaringsgericht leren sorteert het meeste effect bij de doelgroep van kinderen en jongeren. Door de nadruk te leggen op het ervaringsgericht leren wordt plezier gekoppeld aan leren. De materialen zijn aangepast aan de doelgroep en zijn vooral hulpmiddelen die naast een theoretische achtergrond ook de praktijk laten zien.

Het resultaat zijn acht gloednieuwe DOE-stations (DOEN – ONTDEKKEN – EXPERIMENTEREN) waarbij de kinderen vanuit hun eigen leefwereld benaderd worden. Al doende leren ze het verschil tussen harde en zachte zeewering,  zoeken ze zelf uit waar een bepaald type zeewering het beste werkt of hoe onze duinen ons kunnen beschermen.  Aan de hand van een stop-motionfilmpje leren ze wat een evacuatieplan juist inhoudt, ze ontwerpen zelf een toekomstige, waterproof woning en tot slot maken ze met de golfoverslagsimulator golven om te zien wat het effect is.