Waakzaamheid tegen terrorisme

Openbare Veiligheid
Terrorisme
Evaluatie van de dreiging, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen

Drie maanden na de aanslagen in Parijs en de verhoging van het dreigingsniveau in België wordt de terroristische dreiging in ons land nog steeds beschouwd als mogelijk en waarschijnlijk. Met het oog op de veiligheid zijn nog steeds voorzorgs- en beschermingsmaatregelen van toepassing.

 

Niveau 3 voor de plaatsen waar veel mensen samenkomen

Het OCAD evalueert regelmatig de situatie. Op dit moment blijft niveau 3 (ernstig) van kracht voor het ganse Belgische grondgebied voor de plaatsen waar veel mensen samenkomen, rekening houdend met verschillende elementen, zoals:

  • De plannen van DAESH om aanslagen te plegen in Europa, zoals meegedeeld door de Directeur van EUROPOL op 25 januari jl. en bevestigd door de ondersteuningsdiensten van het OCAD;

  • Veelvuldige aanslagen door DAESH buiten Irak en Syrië in januari 2016, vb. in Istanbul, Jakarta of Caïro;

  • Diverse dreigingsvideo’s, verspreid via de sociale media;

  • Het feit dat er nog personen op vrije voeten zijn in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.

Op basis van de informatie waarover het OCAD en zijn steundiensten beschikken, is de dreiging mogelijk en waarschijnlijk (niveau 3). Verschillende personen of groepen hebben dreigingen geuit om in Europa terroristische aanslagen te plegen, met een maximale media-impact en vooral op publieke plaatsen waar veel mensen samenkomen.              

Verhoogde waakzaamheid en sterkere zichtbaarheid

Rekening houdend met de dreigingsevaluaties nam het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) al veiligheidsmaatregelen, in samenwerking met alle betrokken overheden en diensten: een verhoogde waakzaamheid en zichtbaarheid van de politiediensten, eventueel bijgestaan door Defensie, voor plaatsen waar veel mensen samenkomen.   

Binnen elke gemeente worden de politiediensten verzocht om over te gaan tot een operationele evaluatie van de veiligheid.  De veiligheid van grote evenementen wordt geval per geval geanalyseerd door de lokale overheden en het OCAD. Er wordt dan overwogen om het evenement te laten plaatsvinden met gepaste maatregelen, het uit te stellen of te annuleren.  

Blijf waakzaam en aandachtig

Met het risico op aanslagen in ons achterhoofd, draagt de waakzaamheid van elkeen bij tot de veiligheid van allen. Momenteel is er geen enkel specifiek verbod of geen enkele maatregel van kracht voor de Belgische bevolking en voor de toeristen op ons grondgebied.  Op plaatsen waar veel mensen samenkomen kunnen er veiligheidscontroles zijn.

De overheden en veiligheidsdiensten die de situatie continu opvolgen, nemen de waakzaamheid tegenover terrorisme zeer ernstig. Het OCAD en zijn ondersteuningsdiensten analyseren de situatie voortdurend, zodat het Crisiscentrum op adequate wijze kan reageren.