Waakzaamheid en veiligheidsmaatregelen blijven van kracht uit voorzorg

Openbare Veiligheid
Terrorisme
Naar aanleiding van een nieuwe evaluatie die op maandag 23 februari 2015 door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD) aan het Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) werd gecommuniceerd, wordt het dreigingsniveau 3 verlengd tot maandag 9 maart 2015, omwille van de recente internationale gebeurtenissen.

De redenen die geleid hebben tot de verhoging van het dreigingsniveau zijn immers nog van toepassing. Er is momenteel evenwel geen enkele informatie betreffende een concrete dreiging in België.

Gelet op de verlenging van het niveau 3, worden de bestaande veiligheidsmaatregelen verlengd. Deze maatregelen worden permanent geëvalueerd en kunnen indien nodig aangepast worden. De FOD Binnenlandse Zaken –Crisiscentrum zorgt voor de coördinatie van de beschermings- en voorzorgsmaatregelen met het oog op de veiligheid van allen. 

De politieke, administratieve en gerechtelijke overheden, evenals de politie- en inlichtingendiensten volgen de situatie van dichtbij. Hoewel men waakzaam moet zijn, wordt vooral een beroep gedaan op de burgerzin van iedereen.