Twee weken topontmoetingen en officiële bezoeken in alle veiligheid

Openbare Veiligheid
Bescherming van VIP'sEuropese tops
Vanaf donderdag 20 maart tot 3 april 2014 zal België het gastland zijn voor verschillende toppen, multilaterale ontmoetingen en talrijke officiële bezoeken.

De uitzonderlijke concentratie van EU- en NAVO-toppen en het bezoek van de Amerikaanse President en de Chinese President in een zeer korte periode van twee weken vereist een buitengewone organisatie. Alle expertise van de laatste jaren van alle betrokken Belgische diensten en overheden is dan ook nodig. Het gaat immers om een nooit gezien samenvallen van gebeurtenissen, waarop personaliteiten met een hoog veiligheidsrisico in grote getale aanwezig zijn. Gespreid over twee weken zullen niet minder dan 130 delegaties van Staatshoofden en regeringsleiders in België vertoeven.

Overzicht van enkele gebeurtenissen

Data

Gebeurtenissen

20 maart – 21 maart

EU-top – Vanaf 20 maart tot en met morgen vindt in Brussel een Europese top plaats met 27 Staatshoofden en regeringsleiders.

21 maart – 23 maart

Brussels Forum – Privé-initiatief met de steun van de Europese Commissie. Meerdere in Brussel aanwezige delegaties van Staatshoofden en regeringsleiders zouden eraan kunnen deelnemen.

25 maart – 26 maart

Bezoek van de President van de VSA – Van dinsdag 25 maart (avond) tot woensdag 26 maart 2014 zal de President van de Verenigde Staten, de heer Barack Obama, in België zijn en in Brussel logeren. Naast een verplaatsing naar Waregem, zal hij naar Justus Lipsius gaan voor een top EU-VSA. Op 26 maart zal hij in de Bozar in Brussel een conferentie geven.

30 maart – 1 april

Bezoek van de President van China – De President van China, de heer Xi Jinping, zal in België zijn en in Brussel logeren. Op het (huidige) programma: Pairi Daiza (30/03), Europese Unie en Koninklijk Paleis (31/03), Gent (fabriek Volvo) en Brugge (1/04).

31 maart – 1 april

Brussels Forum EU-Afrika – Meerdere in Brussel aanwezige delegaties van Staatshoofden en regeringsleiders zouden eraan kunnen deelnemen.

31 maart – 1 april

Internationale conferentie over de preventie van genocide – Deze internationale conferentie in Brussel in het Egmontpaleis zal minstens een vijftigtal buitenlandse delegaties samenbrengen (onder andere de heer Ban Ki Moon voor de VN, de heer Kerry voor de VSA, de heer Lavrov voor Rusland).

31 maart

Conferentie MINBUZA EEAS-Afrika – Initiatief EEAS, mevrouw Ashton.

31 maart – 3 april

Bezoek van de Secertaris-generaal van de VN – De heer Ban Ki Moon zal deelnemen aan de internationale conferentie over de preventie van genocide en aan de top EU-Afrika. In de rand van deze gebeurtenissen zal hij eveneens verschillende bilaterale ontmoetingen hebben.

1 april

Vergadering en receptie MINBUZA EEAS-Afrika – Initiatief EEAS, mevrouw Ashton.

1 april - 2 april

NAVO-top – Deze NAVO-top zal plaatsvinden in Brussel in aanwezigheid van 30 Ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten (onder wie de heer Kerry voor de VSA) en 9 Ministers van Buitenlandse Zaken van de betrokken landen (onder wie de heer Lavrov voor Rusland).

2 april

Top van Parijs – Initiatief van de Franse president voor een opvolging van de conferentie die in december 2013 in Parijs plaatsgevonden heeft over de situatie in Centraal-Afrika en waaraan een tiental delegaties deelgenomen hebben, waaronder de leiders van de buurlanden van Centraal-Afrika en vertegenwoordigers van de instellingen, zoals de VN of de Afrikaanse Unie. 

2 april - 3 april

Top EU-Afrika – Deze top EU-Afrika "Investing in People, Prosperity and Peace" brengt in Brussel de Staatshoofden en regeringsleiders samen, met de aanwezigheid van meer dan 90 delegaties van verschillende landen. De Koning zal alle delegaties in het Koninklijk Paleis ontvangen op 3 april.  

3 april

Ontvangst EU-Afrika in het Koninklijk Paleis – Ontvangst door ZM de Koning van alle delegaties.

 

Een coördinatie van alle diensten

Er werd besloten dat het Crisiscentrum zoals gewoonlijk zou zorgen voor de coördinatie van alle diensten, onder het toezicht van de Minister van Binnenlandse Zaken: de politie van Brussel-HOOFDSTAD Elsene, vertegenwoordigd door haar burgemeester en haar korpschef, en alle betrokken burgemeesters en politiezones, de federale politie, de Staatsveiligheid, Defensie, Buitenlandse Zaken, het OCAD, Justitie en de Parketten. Door een geïntegreerde en integrale aanpak van de veiligheid werken alle bevoegde diensten en overheden, sinds verschillende weken, nauw samen om deze dubbele week voor te bereiden en samen te zorgen voor de veiligheid van de bevolking en van de buitenlandse personaliteiten op het Belgisch grondgebied, evenals voor een optimale organisatie.

Alle organisatie- en veiligheidsaspecten werden verschillende maanden op voorhand in detail besproken in het kader van een nauwkeurige voorbereiding en dit in aanwezigheid van alle betrokken (inter)nationale diensten en overheden: van het gedetailleerde programma tot de evaluatie van de dreiging op het vlak van terrorisme en van openbare orde, over de gepaste veiligheids- en voorzorgsmaatregelen en de kwesties verbonden aan de medische hulpdiensten en brandweerdiensten.

Er bestaat bovendien uiteraard een nauwe samenwerking en overleg tussen alle politieke en administratieve overheden: Eerste Minister, ministers (en FOD’s) van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie, Buitenlandse Zaken en de betrokken Gouverneurs en Burgemeesters.

Verscheidene duizenden politieagenten gevraagd

Op grond van de analyse van een eventuele dreiging jegens instellingen of prominenten (of een specifieke gebeurtenis), uitgevoerd door de politiediensten en de gespecialiseerde inlichtingendiensten, gecoördineerd door OCAD, werd er besloten tot preventieve veiligheidsmaatregelen. Een groot aantal prominenten behoren immers tot niveau 3, net zoals de plaatsen die ze gaan bezoeken.
 
Aan alle vragen om versterking moet worden voldaan. Verscheidene duizenden politieagenten, van de betrokken lokale politiezones, de federale politie (Wegpolitie, Luchtvaartpolitie, Interventiekorps, Speciale eenheden en gespecialiseerde interventiediensten, enzovoort), en andere lokale politiezones over het hele land worden voor deze periode gevorderd. Daarbij komt nog eens het veiligheidsdispositief dat de Amerikanen zelf in plaats stellen voor de komst van hun president.
 
Zo zijn bijvoorbeeld alle motoragenten van Brussel HOOFDSTAD Elsene, van andere zones (een primeur) en van de federale politie en ook die van Defensie (ook een primeur in die omvang) gemobiliseerd voor deze periode, men name voor de EU-Afrika Top, in totaal 350 motoragenten.

Voor de gebeurtenissen in Brussel zal de operationele directie van de politionele dispositieven onder de verantwoordelijkheid staan van de Korpschef van de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene. Deze zal in dit kader kunnen rekenen op een belangrijke ondersteuning van de federale politiediensten (gecoördineerd door de directeuren-coördinatoren van de arrondissementen) en van de andere zones van de lokale politie.

Voor de gebeurtenissen in Vlaanderen en Wallonië vervullen de politiediensten van Bergen, Brugge, Gent en Waregem, alsook de federale politie van de betrokken arrondissementen en de gouverneurs hun operationele rol in het kader van de algemene coördinatie.

Er zullen meerdere opdrachten uitgevoerd worden: de escortes met motoragenten en de versterkte bescherming, talrijke grondige sweepings, speciale eenheden, de handhaving van de openbare orde (via het overlegd beheer van de openbare ruimte), de controle van het wegverkeer en de mobiliteit, het bepalen van perimeters met beperkte toegang voor de bevolking, de luchtsteun die voorzien wordt door Defensie en de federale politie,…

Een erkenning voor efficiëntie, met oog voor de burger 

Sinds 2002 is België gastland van bijna alle Europese toppen. België heeft dus een lange ervaring op het vlak van de veiligheid van personaliteiten en instellingen.

Er dient telkens een evenwicht gevonden te worden tussen de veiligheidsaspecten, de protocolaspecten en de vermindering van de hinder ten opzichte van de inwoners en handelaars, volgens een principe van “gastvrije stad”. Het doel bestaat er eveneens in deze laatsten zo goed mogelijk te informeren en de impact op hun degelijks leven zo veel mogelijk te beperken, met name wat het wegverkeer, het tijdelijk afsluiten van bepaalde toegangen, enz. betreft.

Het is eveneens belangrijk om eraan te herinneren dat naast de belangrijke mobilisatie van het politiepersoneel om de veiligheid te verzekeren rond deze evenementen, de basisfunctionaliteiten van de politiediensten in het hele land verzekerd zullen blijven. 

Praktische details voor de bevolking

De steden en gemeenten die rechtstreeks betrokken zijn bij deze evenementen hebben diverse informatiekanalen voor de bevolking geïnstalleerd. Bij wijze van voorbeeld :

In Brussel werd er een brief gestuurd naar de betrokken bewoners, om de veiligheidsperimeter die ter gelegenheid van deze verschillende evenementen gecreëerd wordt te preciseren, over de procedure die moet worden gevolgd om laissez-passers en attesten te bekomen, over het verkeer, enz.
 
Vanaf vandaag zorgt de politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene voor een telefonische permanentie, via de volgende oproepnummers: 02/279.85.35 of 02/279.85.36 (van maandag tot vrijdag tussen 8.00 u en 18.30 u, op zaterdag tussen 8.00 u en 14.00 u).

Naast de website www.polbru.be zal informatie in real time doorgegeven worden via de Twitter- en Facebook-accounts van de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene en van de Stad Brussel.

Er wordt trouwens aanbevolen om gebruik te maken van het openbaar vervoer om zich naar Brussel te begeven wanneer deze evenementen plaatsvinden.

Wat de verplaatsing van de Amerikaanse president naar Waregem op 26 maart betreft zal de stad Waregem eveneens door middel van een brief en via zijn website www.waregem.be
met zijn bewoners communiceren.