Safer Internet Day - Cyberveiligheid op het Crisiscentrum

Openbare Veiligheid
Kritieke infrastructuurRisicocommunicatie
Op 7 februari is het Safer Internet Day, een dag waarop we een veilig gebruik van het internet centraal stellen. Omdat de technologische evolutie van onze maatschappij niet stilstaat, wordt ook cyberveiligheid het onderwerp van noodplannen, procedures en oefeningen. Een blik op de cel ‘Cybersecurity’ van het Crisiscentrum die in april 2016 werd opgericht.
SID2017

Cyberveiligheid op het Crisiscentrum

Tijdens de laatste twee decennia hebben allerhande ICT-systemen een cruciale rol ingenomen in onze maatschappij. Tegelijkertijd heeft dit jammer genoeg ook nieuwe risico’s en opportuniteiten voor criminele actoren met zich meegebracht.

Het beleid tot versterking van de beveiliging van de kritieke infrastructuren op preventief vlak neemt, door de ontwikkeling van beveiligingsplannen en in de toekomst door de nieuwe NIS wetgeving, het cyberrisico in aanmerking. Om die reden werd er in april 2016 een cel binnen het Crisiscentrum opgericht onder de directie Kritieke Infrastructuur, die zich specifiek bezighoudt met cybersecurity.

De missie van de cel ‘Cybersecurity’ van het Crisiscentrum is drieledig:

  • Advies en ondersteuning van de sectorale overheden en de exploitanten van kritieke infrastructuren (opvolging en controle van de maatregelen voor cyberveiligheid)
  • Opvolging van proactieve en reactieve acties met betrekking tot cyberveiligheid binnen het Crisiscentrum
  • Beheer van cyberincidenten en deelname aan technische projecten en cyberstrategieën in samenwerking met het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

 

Cyberveiligheid is een missie die onze dagelijkse aandacht verdient, om zo een nodige reactie van de autoriteiten bij een risico te verzekeren. Om het cybernoodplan te testen en te verbeteren nam het Crisiscentrum in 2016 deel aan meerdere oefeningen, o.a. de Crisis Management Exercise 2016 (CMX) van de NAVO of de EURO CYBEX door ENISA, en een “tabletop exercise” georganiseerd door het CCB in samenwerking met het Crisiscentrum om een eerste keer de finale versie 1.0 van het cybernoodplan in de praktijk te testen (met afgevaardigden van CCB, CERT, FCCU, Fedict, Justitie, BIPT en FOD Economie).

De opmerkingen en “lessons learned” uit deze oefeningen zullen in de loop van 2017 opgenomen worden in de volgende versie van het cybernoodplan.

 

Internationale samenwerking rond Cyberveiligheid

Op 24 en 25 januari 2017 vond in Lille het jaarlijkse Internationaal Forum voor de Cyberveiligheid plaats. Onder de 800 deelnemers die zowel uit de privésector, de publieke sector als de academische wereld kwamen, bevond zich ook het Crisiscentrum.

Het Forum wil zowel de aandacht vestigen op actuele dreigingen op het net, maar ook op toekomstige:

  • 2017 zal een stijging van het aantal gerichte aanvallen van hackers op publieke systemen, of systemen van privébedrijven kennen.
  • Zowel privé als professioneel, wordt het aantal objecten die met elkaar in connectie staan steeds groter (ook gekend als the Internet of Things), bvb. verwarming, alarmsysteem, camera, automatische openen van deuren, etc. Veiligheid is meestal niet de eerste zorg van de bedrijven die dit ontwikkelen. De uitdaging voor dit Internet of Things is de controle vanop afstand. Hierin bestaat het risico dat de eigenaar deze controle verliest.
  • Ransomware – i.e. een gijzelvirus die (een deel van) je gegevens onleesbaar maakt –  blijft een groot risico voor zowel individuen, organisaties als bedrijven.
  • Elektronische spionage zal zich blijven ontwikkelen en zich zowel op privégegevens als professionele en industriële gegevens richten. 
 

 

Safer Internet Day: be the change !

Niet alleen als Crisiscenter, maar ook persoonlijk, als burger, moeten we stilstaan bij de risico’s van de informatiewereld. De hoofdboodschap van het Internationale Forum valt samen met het thema van Safer Internet Day 2017: be the change ! Het is aan jou om mee te zorgen voor een veiliger en beter internet.

Iedereen dient zijn of haar online ‘bezittingen’ met hetzelfde respect te behandelen als een eigen huis of wagen. Je laat een huissleutel niet op de deur steken, maar scherm je jouw computer ook voldoende af als je weggaat? Je online accounts verdienen dezelfde zorg en waakzaamheid als materiële spullen.

Wil je meer persoonlijke tips om veilig te surfen? Neem een kijkje op http://www.risico-info.be/nl/risicos/veiligheidsrisicos/cyberveiligheid.