Opvolging van de dreiging - 30 december 2013

Openbare Veiligheid
Terrorisme
Op maandag 30 december 2013 verschenen in een aantal media berichten over een mogelijke dreiging in België. De verschillende politie- en inlichtingendiensten en het federaal parket zijn hiervan op de hoogte.

Zoals gebruikelijk gebeurde er een evaluatie van de dreiging door het Coördinatieorgaan voor Dreigingsanalyse (OCAD). Er vond een coördinatievergadering plaats bij het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, waar de beschikbare informatie werd gedeeld tussen de betrokken diensten. Het federaal parket heeft een strafonderzoek geopend.

Op basis van de evaluatie van OCAD zijn de nodige afspraken gemaakt omtrent preventieve veiligheidsmaatregelen. De evaluatie leidt tot een verhoogde waakzaamheid, zonder dat het niveau van de dreiging verandert.

De politie- en inlichtingendiensten volgen de situatie op de voet en zijn waakzaam, zoals bij elke dergelijke melding van deze laatste maanden.