Nieuwe federale voorzitter voor Kustwacht

Openbare Veiligheid
Maritieme veiligheid
De Noordzee bruist van activiteiten: containerschepen, ferry’s, militaire oefengebieden, windmolenparken, zandbanken, pijpleidingen, zeiljachten en nog veel meer. De Kustwacht heeft de belangrijke taak om 24/7 te waken over de safety & security van onze zee. Zij zien toe op een goede samenwerking tussen de verschillende diensten die verantwoordelijk zijn voor verschillende activiteiten.

Crisiscentrum, voorzitter van de Kustwacht

De Kustwacht kan opgesplitst worden in twee grote delen: een operationeel luik en een administratief luik. Binnen het administratieve luik vullen drie instanties elkaar aan: het beleidsorgaan, het overlegorgaan en het secretariaat.

Het beleidsorgaan van de Kustwacht neemt de coördinatie op zich. Dit beleidsorgaan heeft twee voorzitters, een federale en een Vlaamse, die elkaar afwisselen. Sinds vrijdag 7 september is Leen Depuydt, Directeur Noodplanning van het Crisiscentrum de nieuwe federale voorzitter van dit belangrijk orgaan dat mee de veiligheid op zee verzekert. 

Dankzij een goede samenwerking met het Secretariaat Kustwacht verliep de overdracht van dit voorzitterschap zeer vlot. Dit secretariaat bereidt de vergaderingen tot in de puntjes voor en volgt de activiteiten van de Kustwacht op een professionele manier op. 

Op de agenda: het North Atlantic Coast Guard Forum

Als een van de eerste acties als voorzitter zal het Crisiscentrum ons land vertegenwoordigen op het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF). Aan dit forum nemen 20 landen deel. Het doel van dit forum is de samenwerking te promoten, netwerken uit te bouwen en best practices en ervaringen uit te wisselen.

België is dit jaar voorzitter van dit forum. De meeting zal dan ook op 1 tot en met 4 oktober 2018 plaatsvinden in Oostende. Tijdens deze meeting zal België het voorzitterschap doorgegeven aan de VS.

Meer info

www.kustwacht.be