Nieuws

Op 2 en 3 december vond de tweede informele Europese werkgroep Passenger Name Record (PNR) plaats in Brussel. Sinds september 2019 is België voorzitter van deze werkgroep.
Openbare Veiligheid
ManifestatiesPermanentie 24/7
Heel wat zaken die op de openbare weg gebeuren, verdienen onze aandacht of kunnen belangrijk worden: gaande van politieke acties, sociale conflicten, internationale problemen tot evenementen met een grote volkstoeloop. Welke aandachtspunten liggen er zoal op de permanentietafel in deze Paasperiode?
Sinds 1997 bestaat er binnen het FOD Binnenlandse Zaken een rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg verreden worden, van naderbij bekijkt.
Openbare Veiligheid
Terrorisme
Evaluatie van de dreiging, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen
Openbare Veiligheid
AanbevelingenElectriciteitEpidemieënEvenementenGoudegolfHittegolfNatuurrampenNoodsituatiesNucleairOverstrommingenOzonpiekenRisico-analyseRisicocommunicatieSevesoStormenTerrorismeVolksgezondheidklimaatverandering
Het Nationaal Crisiscentrum en de 112 zijn aanwezig op de EducDays van 21 tot 23 november !
Openbare Veiligheid
Evenementen
Tijdens festivals of sportcompetities, willen organisatoren steeds meer gebruik maken van drones om luchtfoto's te nemen van hun evenement. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft zonet een ministeriële omzendbrief verspreid, die bestaande regels en de noodzakelijke toelatingen verduidelijkt.
Openbare Veiligheid
Bescherming van VIP'sVeiligheidsmaatregelen
G7 TOP
Op 4 en 5 juni vindt er in Brussel een G7-top plaats, georganiseerd door de Europese Commissie. Als specifieke veiligheidsmaatregel wordt tijdelijk het toezicht op de binnenlandse grenzen heringevoerd.
Openbare Veiligheid
Bescherming van VIP'sEuropese tops
CP-Ops in Ieper (bron: @PZArroIeper)
Van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, over het defilé van 21 juli, tot de Europese toppen, het Crisiscentrum begeleidt de lokale overheden en hun politiediensten bij de voorbereiding van evenementen waarop buitenlandse staatshoofden aanwezig zijn.
Openbare Veiligheid
Evenementen
Naar aanleiding van blokkades op enkele snelwegen en nationale wegen, industriezones en andere strategische plaatsen, vooral in het Waals Gewest maar met gevolgen voor het hele land, komen de brandstofbevoorrading van de nood- en interventiediensten, luchthavens en gevoelige collectiviteiten en de economische activiteiten van het land in het gedrang.
Openbare Veiligheid
Kritieke infrastructuurRisicocommunicatie
Vrijdagavond is een wereldwijde cyberaanval met ransomware losgebarsten. Verschillende organisaties werden het slachtoffer van een ransomware met de naam WannaCry (WCry). In België wordt de situatie opgevolgd door het CERT (Federal Cyber Emergency Team) en het CCB (Centrum voor Cyberveiligheid). Het Crisiscentrum ondersteunt hen hierbij.

Pagina's