Internationale tops te Brussel: 17 – 18 – 19 oktober

Openbare Veiligheid
Europese tops
Op 17, 18 en 19 oktober vindt er achtereenvolgens een EU-top, een ASEM-top en een EU-ASEAN-top plaats. Staatshoofden en regeringsleiders uit meer dan 50 Europese en Aziatische landen komen tijdens deze drie dagen samen in Brussel.  

Het Crisiscentrum werkt nauw samen met de betrokken (inter)nationale diensten en overheden om de veiligheid van iedereen, maar ook het recht op vrije meningsuiting en betoging, met respect voor buurtbewoners en lokale handelaars te verzekeren.

Een grote expertise 

Als hoofdstad van de Europese Unie is Brussel al sinds 2002 gaststad voor verschillende Europese en andere tops. Ons land heeft dus al een jarenlange ervaring kunnen opbouwen in de organisatie van dit soort evenementen. 

Ook voor de ASEM-top neemt het Crisiscentrum op basis van een risicoanalyse de nodige veiligheidsmaatregelen. In overleg met de betrokken diensten en overheden, bereiden we de organisatorische en veiligheidsaspecten nauwgezet voor in alle aspecten: van het gedetailleerd programma tot de evaluatie van de dreiging voor zowel terrorisme als openbare orde.  

Voor deze tops legt het OCAD het dreigingsniveau vast op niveau 2. Deze evaluatie kan uiteraard nog aangepast worden op basis van nieuwe informatie. 

Brussel, open stad

Bij de organisatie van zo’n tops en de bijbehorende betogingen zoeken de verantwoordelijke overheden steeds een evenwicht tussen de veiligheidsmaatregelen en de impact op lokale bewoners en handelaars. Vanuit het principe ‘open stad’, proberen ze zoveel mogelijk de gewone gang van zaken te waarborgen. 

In het kader van de top zijn er wel veiligheidsperimeters voorzien, waar specifieke maatregelen gelden voor het verkeer en het parkeren. Wie binnen deze perimeters woont informeert zich best via de sociale mediakanalen of de website van Politie Brussel Hoofdstad Elsene @zpz_polbru of http://www.polbru.be