De actualiteit Safety & Security in uw mailbox

Openbare Veiligheid
AD Crisiscentrum
Hervorming van de civiele veiligheid, systeem van alarmering aan de bevolking, diefstalpreventie, brandpreventie, veiligheid van grote evenementen, civiele bescherming,... De FOD Binnenlandse Zaken werkt op vele onderwerpen met betrekking tot civiele en politionele veiligheid.
Newsletter Veiligheid

De FOD Binnenlandse Zaken werkt op vele onderwerpen met betrekking tot civiele veiligheid (safety) en politionele veiligheid (security) nauw samen  met de hulp- en interventiediensten (lokale en federale politiediensten, brandweer, civiele bescherming en medische hulpverlening) evenals met de gemeenten en federale diensten bij de gouverneurs. 


Vele initiatieven worden ondernomen en vele hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld aan deze overheden om hen te ondersteunen in hun opdrachten voor de veiligheid van de burger.


Teneinde hen geïnformeerd te houden over onze actualiteiten, hebben de AD Crisiscentrum, de AD Civiele Veiligheid en de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken samen een Nieuwsbrief Veiligheid gelanceerd. U vindt onder deze link het eerste nummer gepubliceerd op 24 april 2014.


Onze institutionele partners zijn het voornaamste doelpubliek, maar eenieder die het wenst kan zich erop inschrijven via de websites van de 3 departementen.

Inschrijvingsformulier onderaan onze website.