Autosportwedstrijden op de openbare weg: een blijvend aandachtspunt

Openbare Veiligheid
Rallyes
Sinds 1997 bestaat er binnen het FOD Binnenlandse Zaken een rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg verreden worden, van naderbij bekijkt.

Willy Heijens, Secretaris van de rallycommissie: “Sinds 1997 bestaat er binnen het departement Binnenlandse Zaken een rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg verreden worden, van naderbij bekijkt. Het gaat hier vooral om de rally’s, de rallysprints en de klimwedstrijden. De eerste jaren werden enkel die wedstrijden en competities bekeken waarbij een bebouwde kom aangedaan wordt, maar al snel werd duidelijk dat niet alleen binnen de bebouwde kom maar ook daarbuiten toeschouwers stonden te kijken die allen in dezelfde veilige omstandigheden dienden te staan. Daarom ook worden vanaf 2003 alle wedstrijden op de openbare weg bekeken, een 80tal per jaar, waarvan 3/4de verreden worden in het Franstalige landsgedeelte. Dit aantal is de laatste jaren vrij stabiel gebleven. Verder worden we sinds enkele jaren geconfronteerd met wedstrijden die niet onder de benaming rally verreden worden, maar die toch wel bepaalde aspecten in zich hebben die het vrij gevaarlijk kunnen maken voor de toeschouwers die komen kijken, vooral dan het aspect snelheid. Ook van deze wedstrijden wordt het veiligheidsplan nader bekeken.  

Gelukkig is er sinds het begin van de werkzaamheden van de rallycommissie wel een mentaliteitswijziging te melden op het terrein. Vooral onder aanvoering van de provincie West-Vlaanderen die al snel een 10-meter invoerde, wordt het publiek verder van het parcours gehouden. Deze 10-meter zone heeft tot bedoeling het publiek op een afstand van 10 meter te houden en niet , zoals je wel eens in vooral buitenlandse wedstrijden ziet, vlak tegen het parcours.

Soms wordt er geopperd dat het beter zou zijn deze sport volledig te verbieden, maar dan bestaat de mogelijkheid dat deze wedstrijden illegaal, en in onveilige omstandigheden georganiseerd gaan worden. En ik denk niet dat dit de bedoeling kan zijn. Samen met de organisatoren, de politiediensten, de burgemeesters en de provinciegouverneurs probeert de rallycommissie er een veilige sport van te maken waarbij ongevallen spijtig genoeg nooit uitgesloten zijn.”