4 – 5 juni 2014: een veilige G7

Openbare Veiligheid
VeiligheidsmaatregelenBescherming van VIP's
Op 4 en 5 juni vindt er in Brussel een G7-top plaats, georganiseerd door de Europese Commissie. Als specifieke veiligheidsmaatregel wordt tijdelijk het toezicht op de binnenlandse grenzen heringevoerd.
G7 TOP

Aan de G7- top zullen delegaties deelnemen van Canada, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, alsook de Voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie. Door een geïntegreerde en integrale aanpak van de veiligheid, werken alle bevoegde diensten en overheden nauw samen om de veiligheid van de bevolking en van de buitenlandse personaliteiten, aanwezig op het Belgische grondgebied, te bewaken.

Veiligheid met respect voor iedereen

Zoals voor elke internationale Top is in een strategische en operationele coördinatie voorzien. Het Crisiscentrum onderhoudt een grondig overleg en samenwerking met alle (inter)nationale bevoegde diensten en overheden om de veiligheid te waarborgen, alsook het recht op vrije meningsuiting en op betoging, en het genegotieerd beheer van de openbare ruimte.

De operationele leiding van de ingezette politie-eenheden komt toe aan de Korpschef van de lokale politie Brussel Hoofdstad-Elsene. Deze kan rekenen op de steun van de Federale Politie en andere lokale politiezones.

In samenwerking met de buitenlandse veiligheidsdiensten worden veiligheidsmaatregelen voorbereid voor hun Staatshoofden. De veiligheid van personaliteiten op officieel bezoek in ons land komt immers toe aan de Belgische overheden, binnen het kader van de wettelijke bepalingen.

Zoals bij alle gelijkaardige evenementen, waken de Belgische overheden erover het dagelijkse leven van elkeen zo veel als mogelijk te bewaren.

Tijdelijke herinvoering van het toezicht op de binnenlandse grenzen

Naar aanleiding van de G7-top die op 4 en 5 juni 2014 plaatsvindt in Brussel, is er beslist om tijdelijk het grenstoezicht opnieuw in te voeren. Dit toezicht zal mogelijk zijn van 1 tot en met 6 juni 2014 aan al onze landsgrenzen met Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg, alsook aan de maritieme en de luchtgrenzen.

Deze maatregel houdt verband met de vergadering op 4 en 5 juni 2014 in Brussel van enerzijds de staatshoofden en regeringsleiders van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, samen met de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie.

Op basis van een grondige risicoanalyse door alle veiligheidsdiensten en omwille van de gevoeligheid van dit soort evenementen die in het verleden al tot incidenten hebben geleid, is er beslist om de artikelen 23 en 24 van de Schengengrenscode toe te passen tussen 1 en met 6 juni 2014.

Concreet is het niet zo dat er systematisch controles zullen worden uitgevoerd aan alle grensposten. De burger zal weinig merken van deze maatregel.

Dit tijdelijk grenstoezicht zal enkel als een wettelijk middel gebruikt worden om potentiële onruststokers die vanuit een Schengenlidstaat onderweg zijn naar België aan de grens tegen te houden. De geplande controles zullen uitgevoerd worden op basis van beschikbare politionele informatie en enkel met als doel om de nationale veiligheid te vrijwaren.

Ruime expertise voor gewaardeerde efficiëntie

Sinds 2002 is België gastland van bijna alle Europese Tops. Ons land heeft bijgevolg een ruime ervaring op het vlak van veiligheid voor personaliteiten en instellingen.

Telkens dient een evenwicht gevonden te worden tussen de veiligheidsaspecten en protocollaire aangelegenheden bij zulke internationale ontmoetingen.

Datzelfde evenwicht wordt ook nagestreefd om het dagelijkse leven zo normaal mogelijk te laten verlopen, zowel voor inwoners, handelaars, werknemers als voor andere gebruikers van Stad Brussel en gemeente Elsene, volgens het principe van "open stad".