Ondersteuning door Team D5 in Gistel

Crisiscommunicatie
De meest recente activatie van het Team D5 gebeurde afgelopen vrijdag, voor het salpeterzuurlek in Gistel. Het Team D5 werd officieel geactiveerd om 19u30 en werkte door tot 1 uur ‘s nachts. Bij de activatie waren 12 van de 35 leden betrokken. Twee teamleaders hebben elkaar gedurende de activatie afgewisseld. Een persoon van het team was ter plaatse in het gemeentelijk crisiscentrum om strategische en redactionele steun te bieden.Bij opschaling naar de provinciale fase zijn twee leden van het Team D5 naar het provinciaal crisiscentrum gegaan om ondersteuning te biedenDe acht andere personen hebben vanop afstand geholpen bij de mediamonitoring en analyse van het incident.

Realisaties

Om de bevolking efficiënt te informeren werden vanaf de officiële activatie de vragen en bezorgdheden van de bevolking gemonitord en geanalyseerd. Op basis van deze monitoring en analyse werd een strategie uitgewerkt. Deze strategie werd op regelmatige tijdstippen gecommuniceerd aan de lokale communicatieambtenaren, die hiermee aan de slag gingen.

De redacteuren van het Team D5 schreven persberichten en webpagina’s voor de websites van de gemeente Gistel en de gouverneur van West-Vlaanderen, een FAQ voor het infonummer 1771, tweets en berichten voor de sociale media, …

Wat gebeurde er op het terrein?

Bij elke activatie van het Team D5 gaat er steeds iemand van het team ter plaatse, om de ondersteuning van de lokale commmunicatieambtenaar zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Gemeentelijke fase

Aangezien iemand van het Team D5 in Gistel woont, was die persoon vrijdagavond snel ter plaatse. Het eerste halfuur probeerde hij zicht te krijgen op de situatie. Hierbij is de monitoring van de andere leden van het Team D5 van onschatbare waarde. Door zijn tussenkomst werd de focus meer op de burger gelegd en werd er actief gecommuniceerd op Twitter en de website.

Nadien kon hij zich meer focussen op het strategisch advies voor de burgemeester en de noodplanningsambtenaar. Hij heeft hen aanbevelingen gegeven over de te volgen communicatiestrategie en de aandachtspunten voor de komende uren en dagen besproken.

Provinciale fase

Toen de gaswolk zich verspreidde over meerdere gemeenten werd rond 21u de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd en werd het team D5 terug gecontacteerd. Hierop gingen twee andere leden van het Team D5 naar het provinciaal coördinatiecentrum in Brugge. Zij hebben zich daar ontfermd over de opstart van het infonummer 1771 en de provinciale communicatieverantwoordelijke geadviseerd over de te volgen communicatiestrategie. Hierdoor kon de communicatieverantwoordelijke in het provinciaal coördinatiecomité zich meer focussen op het vergaren van nuttige informatie en het doorsturen van persberichten.