Zich voorbereiden op de risico’s

Noodplanning
Electriciteit
Met de herfst die de geleidelijke daling van de temperaturen aankondigt, worden de bevoorradingskwesties inzake elektriciteit en het (nieuwe) afschakelplan terug actueel. In België is de bevoorradingszekerheid van elektriciteit aanzienlijk verbeterd sinds vorige winter. Omdat er echter geen nulrisico bestaat, moeten de overheden zich voorbereiden en hun procedures en noodplannen continu actualiseren en verfijnen. Stand van zaken en uitgevoerde acties.

De bevoorradingszekerheid

De situatie van België inzake elektriciteitsbevoorrading voor de winter 2015-2016 is aanzienlijk verbeterd ten aanzien van vorige winter. Hoewel de productiecapaciteit van België nog steeds beperkt is door de verlengde stillegging van de kerncentrales van Doel 3 en Tihange 2 en er enkele conventionele productiecentrales bijkomend gesloten werden, heeft de regering verschillende maatregelen genomen om de energiebevoorrading voor komende winter veilig te stellen. (meer info)

Uit de ramingen van Elia blijkt dat dankzij deze maatregelen de elektriciteitsbehoeften tijdens de volgende winter onder normale omstandigheden gedekt zouden moeten kunnen worden. (meer info)

 

Herziening van het afschakelplan

Op 16 september kondigde de minister van Energie aan dat er belangrijke wijzingen aangebracht zijn aan het afschakelplan. Deze wijzigingen werden uitgewerkt door een speciaal daartoe opgerichte stuurcomité (samengesteld uit AD Energie, Elia, Synergrid, het federaal Crisiscentrum en de regionale crisiscentra van Vlaanderen en Wallonië). (meer info)

 

Noodplanning

Hoewel het merendeel van de posten uit het plan van vorig jaar in het nieuwe afschakelplan worden behouden en de reeds vorig jaar van toepassing zijnde crisisprocedures gehandhaafd blijven, vormen de wijzigingen in het afschakelplan toch een uitdaging voor de overheden die instaan voor de noodplanning en het crisisbeheer.

Om deze werkzaamheden te coördineren en te faciliteren heeft het Crisiscentrum doorheen juli en augustus een aantal ondersteunende hulpmiddelen uitgewerkt waaronder vernieuwde kaarten van het afschakelplan, communicatiefiches, een nieuwe impact-analyse, enz. Deze hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld aan de betrokken federale en gewestelijke overheidsdiensten en de diensten van de gouverneurs. De gouverneurs zorgen voor de verdere verspreiding van deze informatie naar de burgemeesters van hun provincie en staan in voor de verdere coördinatie en ondersteuning van hun noodplanningswerkzaamheden.