Werkbezoek crisiscentrum Noordrijn-Westfalen

Noodplanning
Internationale samenwerking
In het kader van de samenwerking op Benelux niveau vond er op dinsdag 28 en woensdag 29 mei 2019 een werkbezoek plaats aan het crisiscentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen in Düsseldorf.

Naast het Nationaal Crisiscentrum waren er ook vertegenwoordigers uit Luxemburg, Nederland, Duitsland en de Benelux Unie.

De werking van het crisisbeheer in Duitsland werd uitgebreid toegelicht, waarbij de focus lag op de belangrijke rol die de deelstaten hierin spelen. Tijdens de workshops werd onder andere ingegaan op de internationale aspecten van de crisiscommunicatie en op de verschillen tussen de verschillende crisiscentra.

Via deze werkbezoeken faciliteert de Benelux Unie de internationale samenwerking op het gebied van crisisbeheer en noodplanning. Dergelijke werkbezoeken stelt het Nationaal Crisiscentrum in staat om zich beter voor te bereiden op internationale noodsituaties en ervaringen uit te wisselen met buitenlandse collega’s.