Weet je nog wat te doen bij een Seveso-alarm ?

Noodplanning
SevesoRisicocommunicatie
Reeds een jaar... Op 8 november 2012 werd een nationale informatiecampagne over het Seveso-risico gelanceerd. Vandaag, kent u nog de beschermingsactiesdie u moet ondernemen voor uzelf en uw gezin ?

Tijdens de maand november 2012 was er op initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een informatiecampagne over het Seveso-risico en de beschermingsmaatregelen. Voor meer informatie kan je het verslag over deze campagne downloaden.

Seveso-ondernemingen zijn onderworpen aan strenge veiligheidsnormen. Desondanks kan een incident niet volledig uitgesloten worden. Daarom is het belangrijk dat u de beschermingsacties kent die u moet ondernemen voor uzelf en uw gezin. Een website : seveso.be

 

Om vooral de jongeren te sensibiliseren inzake het risico en de goede reflexen die ze moeten hebben, werd een gezamenlijke actie gevoerd met de onderwijssector: de lancering van een serious game of educatief online spel, Seveso The Game : Be The Ultimate Survivor. Na een jaar, weet je nog wat te doen bij een Seveso-alarm ?