Wees voorbereid: burgemeesters volgen informatiesessie noodplanning en crisisbeheer

Noodplanning
De provinciegouverneurs en het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken) zullen de komende drie maanden de burgemeesters, nieuw verkozen of niet, uitnodigen voor een informatiesessie over noodplanning en crisisbeheer.

De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in hun gemeente, zij zijn dan ook drijvende kracht bij de voorbereiding van hun diensten op noodsituaties en bij de bewustmaking van de inwoners voor de risico’s in de gemeente. Samen moeten zij allemaal op de best mogelijke manier kunnen reageren op bijvoorbeeld een brand, een gasexplosie of een overstroming. 

Om hen beter voor te bereiden op de uitoefening van deze specifieke bevoegdheden, organiseren de federale diensten van de Gouverneurs van elke provincie in samenwerking met het Crisiscentrum een informatiesessie.

De informatiesessie heeft tot doel de burgmeesters bewust te maken en op te leiden over:

  • de bestaande risico’s op het grondegbied en de communicatie over deze risico’s;
  • de noodzaak om de (re)acties van de overheden in noodsituaties voor te bereiden door zich op voorhand te organiseren en het noodzakelijke multidisciplinaire overleg te voeren.
  • de noodzaak om een collegiaal crisisbeheer en een doeltreffende crisiscommunicatie aan te leren door onder andere deel te nemen aan oefeningen.

Om de informatiesessie zowel relevant en begrijpelijk als interactief te maken, bestaan de sessies uit twee delen:

  • een informatief deel waar vooral de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de burgemeester, de risicocyclus, de operationele commandopost en het gemeentelijk coördinatiecomité aan bod komen,
  • een interactief deel met een oefening waarbij iedereen dankzij een interactieve tool kan reageren en aan een constructief debat kan deelnemen. 

De burgemeesters krijgen een praktische folder met de beginselen van de noodplanning en crisisbeheer mee. Met dit document hebben de burgemeesters voortaan alle noodzakelijke informatie om een noodsituatie te beheren bij de hand.