We verwachten u in het Veiligheidsdorp op 21/07!

Noodplanning
Be-AlertRisicocommunicatie
Deze 21 juli zal het Nationaal Crisiscentrum aanwezig zijn in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken op de Zavel. Dit is een gelegenheid om u te ontmoeten en onze essentiële missies voor uw veiligheid te bespreken.

De nationale feestdag is de gelegenheid om hulde te brengen aan expertise, knowhow en motivatie van de vrouwen en mannen die zich bij de burgerlijke en militaire diensten dagelijks inzetten voor België en zijn inwoners. Daarnaast is er aandacht voor de complementariteit van de opdrachten en de samenwerking tussen de verschillende actoren (operationele agenten van de Civiele Bescherming, brandweerlieden, politieagenten, personeel van de dringende geneeskundige hulpverlening, medewerkers van de douane, militairen …).

BE-Alert: Een inschrijving kan uw leven redden!

Het NCCN zal zondag focussen op wat burgers kunnen doen om met noodsituaties om te gaan: eerst informatie krijgen via www.risico-info.be, dan voorbereiden met een gezinsnoodplan of een noodpakket en ten slotte aanmelden voor BE-Alert om de juiste reflexen in een crisis aan te nemen. Onze medewerkers zullen u op deze verantwoorde manier helpen voor uw veiligheid. Door contactgegevens op te geven, kunt u bijvoorbeeld van uw burgemeester informatie krijgen over een brand, overstroming of explosie bij u thuis of zelfs op uw werkplek. Met een paar klikken bent u beter voorbereid om te handelen!

Meer informatie over het Veiligheidsdorp en over het programma van de nationale feestdag op www.2107.be