We verwachten jullie op 21 juli in Brussel

Noodplanning
Be-AlertRisicocommunicatie

De nationale feestdag is de gelegenheid om hulde te brengen aan expertise, knowhow en motivatie van de vrouwen en mannen die zich bij de burgerlijke en militaire diensten dagelijks inzetten voor België en zijn inwoners. Daarnaast is er aandacht voor de complementariteit van de opdrachten en de samenwerking tussen de verschillende actoren (operationele agenten van de Civiele Bescherming, brandweerlieden, politieagenten, personeel van de dringende geneeskundige hulpverlening, medewerkers van de douane, militairen …).

Deze 21 juli zal het Crisiscentrum aanwezig zijn in het Veiligheidsdorp van Binnenlandse Zaken op de Zavel.

In het kader van de campagne BE-Alert kunnen jullie ons “virtual reality” spel testen. Jullie kunnen ook vragen stellen en jullie inschrijven.

Meer informatie over het Veiligheidsdorp en over het programma van de nationale feestdag op www.2107.be

Tot vrijdag!