Waterloo 2015

Noodplanning
EvenementenBescherming van VIP's
Welke rol speelt het nationaal Crisiscentrum bij grote gebeurtenissen? Concreet voorbeeld voor de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo
Leeuw van Waterloo, Braine-Lalleud

Zoals voor elke veiligheidsmaterie vallen de voorbereiding en de coördinatie van grote gebeurtenissen onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheden, Burgemeester of Gouverneur. Het nationaal Crisiscentrum is evenwel ook aanwezig en actief in het kader van de voorbereiding van dergelijke gebeurtenissen.

De herdenkingen van de Slag bij Waterloo zijn verspreid over meerdere dagen, van 17 tot 21 juni 2015, en omvatten protocollaire momenten en andere momenten die meer de feiten beschrijven: inhuldiging van de ‘Ferme d’Hougoumont’, een plechtigheid georganiseerd door de Federale Regering aan het Herdenkingsmonument, een Inferno-spektakel met een visuele en muzikale vertolking van de Slag, reconstructies van de Slag,…

 

Bescherming van de VIP’s – 18 juni

De organisatie van de protocollaire delen heeft onmiddellijk geleid tot de medewerking van het Crisiscentrum, gelet op de aanwezigheid van buitenlandse vertegenwoordigers (met name Staatshoofden). De organisatie van de bescherming van buitenlandse Staatshoofden is immers één van de opdrachten van het Crisiscentrum.

Tijdens deze plechtigheid van donderdag 18 juni zal het Crisiscentrum vanuit zijn lokalen op strategische wijze de veiligheid van het Belgische Vorstenpaar en de buitenlandse Staatshoofden organiseren, in rechtstreeks contact met de multidisciplinaire Commandopost die ter plaatse preventief ingezet zal worden.

 

Strategische en operationele ondersteuning alsook ondersteuning inzake (crisis)communicatie – 19/20 juni

In het kader van de reconstructies zal het Crisiscentrum ondersteuning bieden aan de lokale overheden, zowel ter plaatse als vanuit Brussel:

 

  • De Permanentie 24u/7d van het Crisiscentrum zal een actieve wacht organiseren om de ondersteuningsaanvragen van de Gouverneur te beantwoorden en te vergemakkelijken. Ze zal permanent in contact staan met de preventieve Commandopost via het radionetwerk Astrid om de evolutie van het gebeuren van zo dichtbij mogelijk op te volgen;

     

  • Een verbindingsofficier van het Crisiscentrum wordt (van thuis uit) stand-by gezet en zal zich naar het provinciaal Crisiscentrum in Waver kunnen begeven, ter ondersteuning van de Gouverneur en zijn diensten, in het geval dat een provinciale fase zou worden afgekondigd; hij zal desgevallend instaan voor de contacten tussen de lokale en federale overheden om bijvoorbeeld, indien nodig, de terbeschikkingstelling van de federale middelen te vergemakkelijken;

 

  • Op operationeel vlak zal het Crisiscentrum, in geval van een provinciale fase, bijvoorbeeld beelden die opgenomen zijn door de helikopters van de federale politie via het videoconferentiesysteem, naar het provinciaal Coördinatiecomité kunnen doorsturen;

 

  • Om de crisiscommunicatie in geval van een noodsituatie te versterken, heeft de Gouverneur de ondersteuning van het Team D5 gevraagd. Onder de coördinatie van de communicatoren van het Crisiscentrum werd een team van een tiental communicatoren uit andere Gemeenten en Federale Diensten bij de Gouverneurs samengesteld om (ter plaatse en op afstand) stand-by gezet te worden en om de lokale overheden desgevallend te kunnen ondersteunen voor een alarmering van en een optimale informatieverstrekking aan zowel de deelnemers als de buurtbewoners en de bevolking in het algemeen.