Wat te doen bij een Seveso-incident ?

Noodplanning
Risicocommunicatie
Tijdens de maand november 2012 is er op initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een informatiecampagne over het Seveso-risico en de beschermingsmaatregelen. Seveso-ondernemingen zijn onderworpen aan strenge veiligheidsnormen. Desondanks kan een incident niet volledig uitgesloten worden.
Seveso

Daarom is het belangrijk dat u de beschermingsacties kent die u moet ondernemen voor uzelf en uw gezin. Informeer u via http://www.seveso.be/nl.

Een Seveso-onderneming ontplooit activiteiten op het vlak van de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor explosieve stoffen).

«Seveso» verwijst naar een industrieel ongeval dat in 1976 plaatsvond nabij de stad Seveso in Italië. Sinds deze ramp bepalen de Europese « Seveso »-richtlijnen de veiligheidsmaatregelen en preventieacties die getroffen moeten worden door en voor de betrokken ondernemingen.

Waarom een preventieve informatie over het Seveso-risico?

De overheden hebben de opdracht om de bevolking te informeren over de eventuele veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Seveso-ondernemingen.
Bij een noodsituatie kunt u blootgesteld worden aan de gevolgen van diverse risico’s zoals een brand, een ontploffing of een toxische uitstoot. In dat geval bieden volgende 3 reflexen u een goede bescherming: