Vorming Burgemeesters 2013: eerste balans

Noodplanning
Planification d'urgence localeISPU
In een vorig artikel werd u al geïnformeerd over het opleidings-initiatief van het Hoger Instituut voor de Noodplanning voor de burgemeesters. Balans na de Nederlandstalige sessies.
HIN

De sessies in het Nederlandstalig landsgedeelte zijn afgelopen, dus kunnen de eerste conclusies getrokken worden :

De organisatie, die een samenwerking was tussen de provincies en het HIN verliep overal zeer vlot;

De opkomst van burgemeesters was in elke provincie groter dan verwacht. Niet alleen de nieuwe burgemeesters, maar ook burgemeesters die aan hun tweede of derde ambtstermijn begonnen zijn, toonden hun interesse in dit initiatief. In een aantal provincies werden ook de eerste schepenen uitgenodigd die dan ook telkens zeer talrijk aanwezig waren;

De presentatie over aansprakelijkheid van burgemeesters bleek ‘een goede opfrissing’ voor juristen, ‘ook te verstaan voor een niet-jurist’ en dus  een goed onderdeel van de opleiding. Het ging hier dus maar om een korte introductie: de vraag naar een meer uitgebreide en meer diepgaande opleiding over dit onderwerp kwam meermaals naar boven tijdens de nabesprekingen.

De oefening werd zeer gesmaakt en gezien het onderwerp zeer actueel (een verkeersongeval met een tankwagen, gevuld met benzine en een schoolbus). De boodschap ‘het kan ook bij u gebeuren’ is goed aangekomen en een aantal goede praktijken en reflexen werden zeker onthouden.

Er is echter vraag naar meer ! Er is enerzijds nood aan een meer doorgedreven opleiding die langer duurt dan een paar uur. Anderzijds is herhaling een goede zaak: een opleiding om de zes jaar voldoet niet. Een recyclageopleiding om de twee jaar zou ideaal zijn.

Ondertussen zijn de data van de Franstalige sessies gekend. De eerste sessie (enkel het theoretisch gedeelte, het praktisch deel volgt in het tweede semester) vond al plaats in Waals-Brabant en volgde dezelfde lijn als de Nederlandstalige sessies.

Franstalige sessies:

  • 13 september Provincie Luxemburg
  • 20 september Provincie Luik
  • 23 september Provincie Henegouwen
  • 24 september en 11 oktober Provincie Namen
  • 1 oktober Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad