Vermindert de heropstart van Doel 4 het risico van elektriciteitsschaarste?

Noodplanning
Electriciteit
Op 19 december konden we vernemen dat de kerncentrale van Doel 4 heropgestart werd. Wat betekent deze heropstart nu voor de elektriciteitsbevoorrading en het risico op een afschakeling? Een actieve waakzaamheid en een verderzetting van de noodplanning hieromtrent blijven noodzakelijk.

Met een maximaal vermogen van 1039 MW betekent de heropstart van Doel 4 dat het beschikbare productievermogen met ongeveer 8 % is toegenomen. Een dergelijke toename in de productiecapaciteit vermindert zeker het risico op een elektriciteitsschaarste maar laat dit echter niet volledig  verdwijnen.

Met de blijvende stillegging van de kerncentrales van Tihange 2 en Doel 3 is immers nog steeds ongeveer 2000 MW, of 16% van de vaste productiecapaciteit  onbeschikbaar. De analyses van de transmissienetbeheerder Elia maken bijgevolg nog steeds melding van een (evenwel verminderd) risico op elektriciteitsschaarste voor deze winter.

Overeenkomstig de inschattingen van Elia brengt deze heropstart het risico op een elektriciteitsschaarste voor deze winter terug van 49 uur naar 5 uur onder normale weersomstandigheden en van 116 uur naar 29 uur in geval van extreem winterweer.
 
Ondanks de heropstart van Doel 4 kan een samenloop van omstandigheden deze winter, waaronder een koude golf in grote te delen van West-Europa, dus nog steeds aanleiding geven tot een elektriciteitsschaarste. Een actieve waakzaamheid en een verderzetting van de noodplanning hieromtrent blijven dan ook noodzakelijk.

Voor het dag op dag opvolgen van het risico op een elektriciteitsschaarste kan men steeds terecht op de website van Elia http://www.winterklaar.be/ of kan gebruik gemaakt worden van de  App Elia 4cast, die eveneens op deze website gedownload kan worden. Ga zeker ook eens een kijkje nemen op de website www.offon.be waar u tal van energiebesparende tips en initiatieven kan terugvinden. Voorkomen is immers beter dan genezen.“