Treinongeluk in Buizingen: lessons learned

Noodplanning
Spoorweg
Op 15 februari 2010 gebeurde er in Buizingen een treinongeval waarbij 19 dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Hulpdiensten en overheden maakten afgelopen jaar verschillende evaluaties om de hulpverlening verder te verbeteren. Op 22 februari 2011 organiseerde het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken met het Hoger Instituut voor de Noodplanning een studiedag over die lessons learned.

Uit elke noodsituaties kunnen lessen getrokken worden die ook relevant zijn voor andere overheden of voor andere rampen. De bedoeling van de infodag was niet om een evaluatie te maken, maar wel om te bekijken welke de leerpunten zijn waarbij de noodplanning en het crisisbeheer nog verder verfijnd kunnen worden. 

De thema's situeren zich in grote mate rond de identificatie van en communicatie over slachtoffers, de werking van het parket bij een noodsituatie en het omgaan met de plotse toevloed aan (inter)nationale (media)belangstelling. Daar waar de eerste 2 thema's zich in hoofdzaak richten op een betere kennis van de actoren op het terrein, gaat het laatste onderwerp eerder over  externe factoren die een bijkomende uitdaging vormen voor het crisisbeheer.