TIHEX 2016 – Oefening voor een sterker crisisbeheer

Noodplanning
OefeningenNucleair
Op dinsdag 29 november 2016 zal een oefening plaatsvinden waarbij een radiologisch incident in de kerncentrale van Engie in Tihange gesimuleerd wordt. Deze oefening, TIHEX 2016 genoemd, wordt georganiseerd door de AD Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn filiaal Bel-V, de Federale Diensten van de Gouverneurs van Luik en Namen, de 17 gemeenten binnen een straal van 10km van de site en de exploitant Engie. Er wordt van de bevolking geen enkele actie verwacht.

Oefentest om de noodplannen en -procedures te verbeteren

Elk jaar wordt voor de site van de kerncentrale van Engie in Tihange een kernoefening georganiseerd. Deze oefening TIHEX 2016 wordt «methodologisch begeleid» en biedt de mogelijkheid om de nucleaire noodplannen en -procedures van alle betrokken actoren te testen.

 

Er werden verschillende doelstellingen gedefinieerd om bepaalde aspecten van het crisisbeheer tijdens deze oefening te testen, met name:

 • de alarmering en de mobilisering in real time van de deelnemende overheden en diensten;
 • de informatieoverdracht tussen de verschillende partners en crisiscellen;
 • het nemen van beslissingen met betrekking tot acties ter bescherming van de bevolking en/of de voedselketen; 
 • de coördinatie van de mobiliteitssector op federaal, gewestelijk en provinciaal vlak;
 • de inzet van de Meetcel op het terrein, met gebruik van een helikopter van Defensie voor radiologische luchtmetingen;
 • de activering en de werking van de crisiscellen van de 17 betrokken gemeenten, de bestaande intergemeentelijke coördinatie, hun crisiscommunicatie.

 

De volgende overheden, diensten en partners zullen actief aan deze oefening meewerken:

 • FOD Binnenlandse Zaken (de AD’s Crisiscentrum en Civiele Veiligheid), de FOD Volksgezondheid en de FOD Mobiliteit;
 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC);
 • Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV);
 • Federale diensten van de Gouverneurs van Luik en Namen;
 • Gemeenten gelegen in de noodplanningszone van 10km (Andenne, Ohey, Amay, Braives, Burdinne, Engis, Faimes, Héron, Hoei, Marchin, Modave, Nandrin, Saint-Georges-sur-Meuse, Tinlot, Verlaine, Villers-le-Bouillet, Wanze);
 • «Centre régional de crise wallon (CRC-W)»;
 • Federale Politie - CIC Luik - Centra 112 Luik en Namen;
 • Exploitant van de centrale van Engie.
 

Reële alarmering van de overheden, maar niet van de bevolking 

Tijdens deze oefening zullen de overheden in real time gealarmeerd worden. Met de oefening kunnen vooral de interactie en de informatieoverdracht tussen de verschillende tot stand gebrachte nationale, provinciale en gemeentelijke coördinatiestructuren getest worden. Sommige leden van de nood- en interventiediensten zullen ook ter plaatse moeten gaan om hun procedures te testen.      

 

Bij een echt nucleair incident zal de betrokken bevolking door de overheden gealarmeerd worden via het sirenenetwerk rond de site van de centrale. In het kader van deze oefening zullen de sirenes echter niet hoorbaar aangezet worden. De bewoners zullen dus niet gealarmeerd, noch geïnformeerd worden over de simulatie. Er wordt dus geen enkele actie van hen verwacht. Enkel een twintigtal inwoners werd persoonlijk gecontacteerd door de Stad Hoei: zij zullen een bericht krijgen en zo het nieuwe alarmeringsplatform via verschillende kanalen BE-ALERT dat momenteel ontwikkeld wordt, testen.

 

Dankzij deze oefening kan de bevolking tevens gesensibiliseerd worden voor de manier waarop zij moeten reageren op een nucleair incident. Dergelijke oefeningen worden georganiseerd in het belang van iedereen. Elke burger wordt dan ook verzocht om na te gaan of hij/zij weet wat exact te doen in geval van een nucleair ongeval: wat zijn de juiste reflexen om zijn/haar veiligheid en die van het gezin te waarborgen? Meer info op de website: www.nucleairrisico.be.