SEVESO.BE – en je weet wat te doen bij een Seveso-alarm

Noodplanning
Seveso
In de loop van februari 2013 werd een posttest gerealiseerd bij 3000 ondervraagden om de nationale informatiecampagne over het Seveso-risico van eind 2012 te evalueren. Als belangrijkste opvallende resultaten: 54,6 % van de ondervraagden heeft uit de campagne onthouden wat ze moeten doen ten opzichte van het risico, 47,5% noemt schuilen terecht als de meest doeltreffende beschermingsactie in geval van een Seveso-incident, 67,7% heeft de tv-spot gezien.
SEVESO.BE – en je weet wat te doen bij een Seveso-alarm

Feedback over deze campagne waarbij meer dan 33.000 bezoekers zich geïnformeerd hebben op de referentiewebsite www.seveso.be.

Op 8 november 2012 werd een nationale informatiecampagne over het Seveso-risico gelanceerd door de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, in overleg met diverse partners:

  • Kanselarij van de Eerste Minister,
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
  • Federale diensten van de provinciegouverneurs,
  • Diensten van het Onderwijs van de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschappen,
  • Beroepsfederatie Essenscia,…

Dankzij de efficiënte samenwerking kregen de burgers veel informatie over het Seveso-risico, de rol van de overheden en de reflexacties die ze kunnen toepassen bij een ongeval in een Seveso-hogedrempelonderneming.

Enkele cijfers, van 1 maand communicatieacties:

  • 33.142 bezoekers op de website www.seveso.be
  • 400.000 verspreide brochures in de betrokken gemeenten
  • de TV-spot werd 7200 keer bekeken op You Tube

Om vooral de jongeren te sensibiliseren inzake het risico en de goede reflexen die ze moeten hebben, werd een gezamenlijke actie gevoerd met de onderwijssector: de lancering van een serious game of educatief online spel, Seveso The Game : Be The Ultimate Survivor, dat meer dan 7500 keer gespeeld werd.

Voor meer informatie kan je het verslag over deze campagne downloaden.