Resultaten van de alarmeringstest - 1 maart 2018

Noodplanning
Be-AlertAlarmering van de bevolking
Het Crisiscentrum en de gemeenten testen maandelijks de alarmering van de bevolking. Het testen van de alarmeringskanalen is essentieel voor de overheid én voor de burgers: voor de technische werking én als een regelmatige sensibilisering van de bevolking voor de juiste reflexen bij een noodsituatie.

De vertrouwde trimestriële tests van het sirenenetwerk kunnen vanaf 2018 worden aangevuld met een maandelijkse alarmeringstest van BE-Alert. Het testen van BE-Alert is essentieel voor de overheid én de burgers. Tijdens dergelijke tests kan de overheid de procedure en de technische werking nagaan. 

Vanaf dit jaar zullen de alarmeringstesten mogelijk zijn elke eerste donderdag van de maand. Op donderdag 1 maart 2018 hebben de steden en gemeenten Brugge, Hemiksem en Puurs testberichten gestuurd aan een deel van hun bevolking. 

Gemeente

Bereikte inwoners

KANAAL

Brugge

3.535

sms

 

3.040

spraakoproep

Hemiksem

603

spraakoproep

Puurs

594

sms

 

520

spraakoproep

BE-ALERT: Bereid u voor & schrijf u in!

De Belgische autoriteiten beschikken hiervoor over een nieuw systeem: BE-Alert, dat 24/24 en 7/7 operationeel om u te waarschuwen bij een noodsituatie.

Een brand in uw straat? Een overstroming in uw gemeente? Een chemisch ongeval in uw provincie? De overheid wil u graag tijdig verwittigen. Zo kan u correct reageren in een noodsituatie en uw eigen veiligheid garanderen. Schrijf u in op:

www.be-alert.be