Rally's : Een nieuwe reglementering in voorbereiding

Noodplanning
Rallyes
Sinds 1997 bestaat er binnen de FOD Binnenlandse Zaken een Rallycommissie die de verschillende wedstrijden die op de openbare weg georganiseerd worden, onderzoekt. In 2016 zal de Rallycommissie zich, naast het bestuderen van de verschillende rallydossiers, bezighouden met het laten evolueren van de wetgeving om de veiligheid van de toeschouwers nog beter te kunnen garanderen, en dit in overleg met alle actoren (organisatoren, lokale overheden en hulpdiensten).

In België worden er ongeveer 80 wedstrijden per jaar georganiseerd (¾ daarvan vindt plaats in het Franstalig deel van het land). Sinds enkele jaren worden ook andere types wedstrijden georganiseerd waarvan bepaalde aspecten de situatie voor het publiek gevaarlijk kunnen maken, in het bijzonder het aspect snelheid. De veiligheidsplannen van deze evenementen worden dan ook nauwgezet onderzocht.

De voorbije jaren heeft deze sport niet aan belangstelling ingeboet. Sommige wedstrijden trekken vele duizenden of zelfs tienduizenden toeschouwers aan.

Een nieuwe reglementering in voorbereiding

Sinds de laatste wijziging van het koninklijk besluit van 1997 in 2003 werd de Rallycommissie geconfronteerd met punten en problemen die een wijziging van het koninklijk besluit vereisen.

Er werd een mentaliteitsverandering vastgesteld op het terrein, met name door de progressieve integratie door de organisatoren van perimeters tot 10 meter waarmee de toeschouwers op een afstand van het parcours gehouden worden, en de bewustwording van de toeschouwers inzake de naleving van de veiligheidsperimeters.

De nieuwe wetgeving zal deze zone van 10 meter op de plaatsen waar het parcours zich op hetzelfde niveau of boven de helling van de weg bevindt, veralgemenen om de risico’s voor het publiek tot een minimum te beperken.

Een ander aandachtspunt is de sturing van de toeschouwers, die niet altijd even evident is omdat het steeds moeilijker wordt om omkaderingspersoneel, stewards en baancommissarissen te vinden.

De nieuwe reglementering zal proberen om een manier te vinden om de opleiding zo doeltreffend mogelijk te maken zonder de potentiële kandidaten af te schrikken of het bestaande kader van stewards en baancommissarissen hun taak te doen opgeven.

In 2016 blijft de Rallycommissie, naast het onderzoeken van de verschillende voorgelegde rallydossiers, werken aan de aanpassing van de wetgeving zodat deze sport zo veilig mogelijk wordt voor de toeschouwers die de wedstrijden bijwonen.