Overstromingen beheren in Vlaanderen en Wallonië

Noodplanning
Inondations
Hoe worden overstromingsrisico’s in België vandaag aangepakt? Met deze vraag startten onderzoekers van de UA en de KU Leuven in 2013 het STAR-FLOOD onderzoek.

Op basis van gesprekken met betrokken overheden en een uitgebreide analyse van beleidsdocumenten maakten zij een evaluatie van het overstromings-risicobeleid gevoerd op federaal, gewestelijk en lokaal niveau. De onderzoekers richtten zich niet enkel op de beleidsontwikkeling maar ook op implementatie van het beleid op het terrein. Hiervoor werden drie stedelijke cases onder de loep genomen, namelijk Antwerpen, Geraardsbergen en Lessines.

Star-Flood?

STAR-FLOOD staat voor “Strenghtening and Redesigning European Flood Risk Governance Arrangements”. Het project, onderdeel van het 7de kaderprogramma van de Europese Unie, concentreert zich op het analyseren, evalueren en ontwerpen van beleid, gericht op overstromingsrisico’s die rivieren met zich meebrengen in stedelijke omgevingen, verspreid over heel Europa. De resultaten van het project beogen relevant te zijn voor beleid en regelgeving op het Europese, nationale en regionale niveau. STAR-FLOOD loopt van 1 oktober 2012 tot 31 maart 2016.

Meer info: www.starflood.eu.

 

Nationale workshop

Op 26 maart 2015 stellen de partners van het STAR-FLOOD project hun onderzoeksresultaten voor. De sessies gaan dieper in op een aantal deelaspecten van het beleid gevoerd in de verschillende gewesten, namelijk overstromingsparaatheid, ruimtelijke ordening, bekkengericht beheer en op welke vlakken Vlaanderen en Wallonië van elkaar kunnen leren.

Het Belgische overstromingsbeleid zal ook in een internationaal vergelijkend perspectief worden geplaatst. Tijdens de uitleidende presentatie worden de eerste resultaten meegegeven van comparatief onderzoek naar overstromingsbeleid in België, Nederland, Frankrijk, Engeland, Polen en Zweden.

Gedetailleerde programma en praktische modaliteiten in het bijgevoegde document.