Opleidingen noodplanning voor burgemeesters in 2013

Noodplanning
Planification d'urgence localeISPU
Om de burgemeesters de principes van noodplanning en crisisbeheer mee te geven en hen te wijzen op hun opdrachten en aansprakelijkheid in deze materie, worden er samen met de federale diensten noodplanning van de provinciegouverneurs in 2013 opnieuw opleidingen georganiseerd.
HIN

Op 14 oktober 2012 werden bij de gemeenteraadsverkiezingen een groot aantal nieuwe burgemeesters verkozen die vanaf januari 2013 voor het eerst hun mandaat opnamen. De opleidingen richten zich op hen, maar uiteraard zijn burgemeesters die aan een tweede of derde mandaat begonnen ook welkom.

Elke provinciegouverneur legt eigen accenten in het programma, maar de doelstellingen zijn uiteraard dezelfde:

  • toelichting over principes van noodplanning en crisisbeheer, de fasering en rol van de disciplines¬† (zie ook : brochure en DVD met getuigenissen van burgemeesters)
  • informeren over de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de burgemeester in het kader van noodplanning en crisisbeheer
  • situationele inleving aan de hand van een oefening : geen enkele gemeente is risicovrij, dus belang van voorbereiding en kennis van eerste reflexen bij een noodsituatie.