Oefening Pégase 2012 : nucleaire noodplannen en procedures getest gedurende 2 dagen

Noodplanning
Oefeningen
Op 20 en 21 november 2012 vond een nucleaire oefening van grote omvang plaats voor de simulatie van een incident in de nucleaire centrale van Electrabel in Tihange. Enkele honderden medewerkers van gemeentelijke, provinciale, regionale en federale overheden, interventiediensten en de uitbater van de site hebben samen hun noodprocedures getest. Het was een intense en leerrijke oefening die toelaat om de informatie aan de bevolking en de veiligheid verder te verbeteren, mede dankzij de gewaardeerde inzet van studenten van het Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS).
PEGASE 2012

De afgelopen 36 uren lieten elkeen toe om hun plannen en procedures af te toetsen aan de hand van een realistische simulatie en een permanente interactie.

Organisatie van de oefening:

 • Dankzij een grondige voorbereiding konden de vooropgestelde doelstellingen worden getest ;
 • De realisatie van een gesimuleerde mediadruk door het IHECS was professioneel en liet de overheden toe om de crisiscommunicatie te oefenen.

Samenwerking op verschillende niveaus :

 • Een samenwerking en betrokkenheid van het geheel van interventiediensten binnen de geactiveerde provinciale crisiscentra ;
 • Constructieve interacties tussen de betrokken gouverneurs en burgemeesters ;
 • Een voorbeeldige betrokkenheid op gemeentelijk vlak, ook van niet-betrokken gemeenten die hebben aangegeven eveneens hun noodplan te willen testen, wat aantoont dat crisisbeheer een gezamenlijke inzet is ;
 • Voor de uitbater: een snelle interne respons en interactie met hun intervenanten; de aanwezigheid van een communicatieverantwoordelijke van Electrabel maakte een efficiënte afstemming van de communicatie mogelijk ;
 • Het onthaalcentrum in de militaire kazerne in Marche-en-Famenne kon geoperationaliseerd worden binnen zeer korte periode (4 uur); uitstekende samenwerking tussen militairen, psycho-sociaal managers, leden van het Rode Kruis en Civiele Bescherming ;
 • Een verhoogde capaciteit voor reacties mbt socio-economische aspecten (stroomvoorziening, overvlucht van de zone, …).

Enkele geteste  elementen:

 • Het gebruik van een nieuwe operationele opdeling van de noodplanzones lieten een efficiënte tactische benadering toe, waaraan nog een voorafgaande info aan de bevolking kan gekoppeld worden ;
 • Voor het eerst werd het gebruik van sociale media geïntegreerd in een oefening van deze omvang, en maakte het mogelijk om sneller kennis te nemen van wat leeft bij de bevolking en informatie te versterken via deze kanalen ;
 • Een dergelijke noodsituatie vereist een belangrijke mobilisatie en rotatie van personeel.

Een grondige evaluatie van de oefening zal plaatsvinden in de komende weken om nuttige lessen te trekken voor het verbeteren van de veiligheid en het informeren van de bevolking.