Nucleaire Interventiezones voor betere operationaliteit

Noodplanning
Nucleair
Uitwisseling van ervaringen tussen alle actoren van het Nationaal nucleair noodplan voor een snellere en meer doeltreffende implementatie van beschermingsmaatregelen voor de bevolking bij een nucleair ongeval.

Op 27 mei 2010 heeft het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) in Florival op deze infodag alle nationale en lokale actoren bijeengebracht die bij het nationaal nucleair en radiologisch noodplan betrokken zijn, met inbegrip van de verantwoordelijken van de verschillende Belgische nucleaire en radiologische sites.

Doel van deze dag was de principes van opdeling van de interventiezones bij een nucleair noodgeval uit te leggen en te illustreren. Daarvoor waren deze principes al lang besproken in de werkgroep Nucleaire Interventiezones (NIZ). Deze opdelingen in zones hebben als doel dat de beschermingsmaatregelen snel en doeltreffend worden ingezet. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de operationalisering van deze principes.

Vijf leidende beginselen gaven de lijn aan van deze opdeling in zones:

  • de toepassing van het sleutelgatbegrip
  • sectorisatie en vectorisatie
  • de tussenliggende afstanden in de sectorisatie en vectorisatie
  • de handhaving van de stralingsbeschermingsprincipes
  • de operationalisering van de zones.

Dit pilootproject werd in de provincie Luik gevoerd voor de opdeling in blokken van de noodplanningszone van 10 km rond de kerncentrale van Tihange en werd aan iedereen uitgelegd.Op basis van de bevindingen van dit pilootproject en van de WG NIZ werd op deze studiedag een bespreking gevoerd om dit project in elke provincie te implementeren.