Nucleair risico: eerste balans van de sensibiliseringscampagne

Noodplanning
Nucleair
Op 6 maart 2018 lanceerde het Crisiscentrum een nieuwe informatiecampagne over het nucleair risico naar aanleiding van het geactualiseerde nationaal nucleair noodplan. Na twee maanden maken we een eerste balans op van deze campagne: we verspreidden 973.400 brochures, via sociale media bereikten we 808.200 personen, 87.400 personen bezochten de website nucleairrisico.be, 36.758 nieuwe adressen werden geregistreerd in BE-Alert en 565.000 doosjes jodiumtabletten werden verdeeld.

 

Sensibilisering via verschillende kanalen: informeer je over het nucleaire risico   

In samenwerking met verschillende partners namen we vanaf begin mei verschillende initiatieven om de burger te informeren over het nucleair risico en over de manier waarop de burger zich kan voorbereiden:

 

ACTIES

CIJFERS na 2 maanden

DETAILS

Brochure

973.400 brochures

 

Verspreid via de 4.867 apotheken van het land

Website

87.415 unieke bezoekers

 

Informatie via http://www.nucleairrisico.be

Sociale media

808.215 personen bereikt

 

18 acties via fb.com/crisiscenterBE en fb.com/riskInfoBE

 

Video

118.836 views

 

Verspreid via You-Tubekanaal CrisiscenterBE

Infosessie

23 sessies

 

Informatiesessies voor het publiek georganiseerd op vraag van de steden en gemeenten

 

METRO

1.902.900 lezers bereikt

2.061 lezers namen deel aan de Quiz

Gedurende 5 dagen waren er interviews met diverse experts te lezen. Hieraan was ook een quiz gekoppeld

 

 
 

Concrete acties: bereid je voor

Naast het informeren over het nucleaire risico, willen we met de campagne ook iedereen ertoe aanzetten om zich beter voor te bereiden op een eventueel nucleair ongeval. Door de juiste beschermingsreflexen te kennen en toe te passen kan je jezelf, jouw gezin en anderen beschermen. Verschillende acties zijn mogelijk:

 

ACTIES

CIJFERS in 2 maanden

DETAILS

Maak een noodplan op maat

717 gezinnen maakte een noodplan op

(Meer dan 10 gezinnen per dag)

 

Opgesteld via http://mijnnoodplan.be

 

Sinds de lancering maakten reeds 10.119 personen een eigen noodplan op

 

Schrijf je in op BE-ALERT

36.758 nieuwe adressen in BE-Alert

Via http://be-alert.be

 

Momenteel bestaat BE-Alert uit:

  • 393 ingeschreven steden en gemeenten
  • 319.940 geregistreerde adressen

Haal een doosje jodiumtabletten in huis

564.859 doosjes verdeeld

 

191.138 naar 183.178 particulieren

373.721 naar 2.851 collectiviteiten

 

173.050 in een nucleaire zone (20/10km)

391.809 in de rest van het land.

 

 
 

 

Sensibilisering en voorzetting predistributie

Deze positieve resultaten twee maanden na de start van de campagne toont het belang aan om iedereen te informeren over het risico en de juiste beschermingsmaatregelen. Samen met onze partners zullen wij deze inspanningen verderzetten in 2018.

De komende weken zullen de burgers hun vragen over het nucleaire risico rechtstreeks kunnen stellen aan een aantal experts: via een Facebook live sessie of op één van de 23 informatiesessies, georganiseerd in samenwerking met verschillende steden en gemeenten. Meer informatie hierover op www.nucleairrisico.be/info.

De predistributie van jodiumtabletten blijft lopen via alle apotheken van het land. Naast het opstellen van een noodplan en je inschrijving op BE-Alert, is het immers belangrijk om je voor te bereiden op schuilen en je indien nodig te beschermen tegen radioactief jodium:

  • Als je dichtbij een nucleaire installatie woont: inwoners en collectiviteiten van gemeenten in een zone van 20 kilometer rondom een nucleaire installatie (10 km voor IRE Fleurus) halen best jodiumtabletten in huis.
  • Als je jonger dan 18 jaar bent: in heel België krijgen families met kinderen en jongeren tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven het advies om een doosje jodiumtabletten af te halen. Deze aanbeveling is eveneens van toepassing voor alle collectiviteiten van kinderen (crèches, kleuter-, basis- en middelbare scholen, kinderdagverblijven,…) over heel het land.