Noodplanoefening in kerncentrale Doel op 22 oktober

Noodplanning
OefeningenNucleair
Op 22 oktober 2013 wordt een oefening georganiseerd waarbij een nucleair incident wordt gesimuleerd in de kerncentrale van Electrabel (Groep GDF Suez) in Doel. Het doel van noodplanoefeningen is om de procedures die in de nood- en interventieplannen omschreven staan uit te testen om ze vervolgens te evalueren.
Kerncentrale van Doel

Waarom oefenen?

De oefening wordt georganiseerd in het kader van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied met de bevoegde federale, provinciale en lokale overheden en met de exploitant van de kerncentrale.

In deze oefening ligt de nadruk o.a. op het nemen van beschermingsmaatregelen, op metingen in de omgeving en op het informeren van de bevolking.

Om eventuele ongerustheid te vermijden, wordt de lokale bevolking op de hoogte gebracht van de oefening. De bedrijfssirenes van de kerncentrale en het sirenenetwerk van Binnenlandse Zaken worden niet geactiveerd in deze oefening.

Testen om beter te beschermen

Wanneer het nucleair en radiologisch noodplan in werking treedt -bij een ernstig nucleair incident- impliceert dit de inzet van talrijke actoren. 

De jaarlijkse test (en de noodplanning in het algemeen) beoogt dat de hulpdiensten en alle potentieel betrokken diensten de doeltreffendheid van de bestaande procedures en de onderlinge samenwerking in de ‘praktijk’ kunnen brengen.

Na de oefening wordt een grondige evaluatie gemaakt van de geteste aspecten, om ze op basis van de opgedane ervaring bij te sturen waar nodig. Zo blijven alle betrokken diensten waakzaam voor de permanente verbetering van de procedures die bij een reëel incident moeten worden toegepast, met het oog op de bescherming van de bevolking.

Wie doet mee aan de oefening?

De oefening wordt georganiseerd door de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in overleg met :

  • de Algemene Directie Civiele Veiligheid,
  • de federale diensten van de Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen en van Provincie Antwerpen,
  • het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC),
  • Bel V,
  • het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN),
  • Electrabel kerncentrale Doel.

Daarbij krijgen zij medewerking van onder andere volgende gemeentelijke en federale overheden:

  • Gemeente Beveren en Stad Antwerpen,
  • brandweer, Federale en lokale politie, Civiele Bescherming,
  • FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

In het kader van de internationale samenwerking is ook informatieverstrekking voorzien naar de buurlanden en naar de internationale organisaties (EU en IAEA).