Noodplanning verbeteren in samenwerking met de academische wereld.

Noodplanning
HINNoodplannen
Het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) speelt een rol in de uitwisseling van ideeën en ervaringen door zijn deelname aan of organisatie van onderzoeksprojecten. Op 27 november aanstaande, organiseert de KUL een studiedag in het kader van een onderzoek waaraan het HIN heeft bijgedragen: “Waarheidsvinding en adviesverlening bij rampen. Naar een onderzoeksorgaan voor veiligheid in België?”

Opgericht in 1991 en geïntegreerd opgenomen binnen de dienst Noodplanning van het Crisiscentrum in 2003, richt het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) zich met zijn activiteiten en diensten op het delen van informatie rond de multidisciplinaire en strategische aspecten van noodplanning en crisisbeheer.

In dit kader, neemt het HIN deel aan relevante universiteitsonderzoeken die in België en op Europees niveau worden uitgevoerd.

In de loop van 2011 begeleidde het Crisiscentrum, op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, een onderzoeksproject naar de “Opportuniteit en modaliteiten van een oprichting van een onafhankelijke onderzoeksraad voor veiligheid in België.”

Het onderzoek werd uitgevoerd onder leiding van de KUL en boog zich over volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe gebeurt de evaluatie van (het beheer van) noodsituaties in België op dit moment?
  • Welke lessen (do’s and don’ts) kunnen uit het Nederlandse voorbeeld worden getrokken?
  • In welke mate is het mogelijk en wenselijk in België een dergelijk orgaan te installeren?

27 november aanstaande , zal de KUL een studiedag organiseren waaraan het Crisiscentrum deelneemt. U vindt hierbij het programma en de inschrijvingsmodaliteiten.

U kunt eveneens de conclusies van deze studie vinden op onze website.