Noodplanambtenaren delen hun ervaringen

Noodplanning
Lokale noodplanning
Elke gemeente en provincie beschikt over noodplanambtenaren die ermee belast zijn de noodplannen van het grondgebied onder hun gezag voor te bereiden. Om hun ervaringen en goede praktijken te delen, komen deze noodplanambtenaren steeds meer bijeen. Bekijk het voorbeeld van de Franstalige vzw "planu.be"

Op donderdag 7 mei 2015 kwamen ongeveer 150 noodplanningsactoren, afkomstig van verschillende gemeenten en provincies van het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Namen bijeen voor een colloquium georganiseerd door de zeer recente VZW “PLANU.BE”.

De Beroepsvereniging van Noodplanambtenaren, of “PLANU.BE”, werd opgericht in december 2014 “door noodplanambtenaren voor noodplanambtenaren in samenwerking met de disciplines”, vanuit de vaststelling dat het oprichten van een netwerk voor Noodplanambtenaren en personen belast met noodplanning, crisiscommunicatie of crisisbeheer, een noodzaak was geworden om ervoor te zorgen dat niemand alleen zou blijven in zijn betrachting opnieuw uit te vinden wat anderen reeds ontwikkeld hebben. Ook inzake noodplanning maakt eendracht macht!

De doelstelling van deze VZW is de beroepscompetenties van haar leden te ontwikkelen, hun teamgeest aan te wakkeren en de functie van ‘noodplanambtenaar’ beter kenbaar en herkenbaar te maken bij de overheden en andere actoren inzake crisisbeheer.

De thema’s van het openingscolloquium van 7 mei waren “Het dagelijks werk van de Noodplanambtenaar” en “De evolutie van de praktijken inzake noodplanning in het licht van de ervaringsfeedback”. In de voormiddag, die gewijd was aan de voorstellingen, kregen de verschillende sprekers de mogelijkheid hun ervaringen en verwachtingen inzake noodplanning voor te stellen, waarbij de nadruk gelegd werd op de bijzonder belangrijke rol van de Noodplanambtenaar, zowel in zijn dagelijks werk als in het kader van het crisisbeheer. In de namiddag kregen de deelnemers, tijdens workshops in beperkte groepen, de gelegenheid om van gedachten te wisselen over hun goede praktijken om vol concrete ideeën en suggesties weer te vertrekken om hun werk voort te zetten, maar ook met een uitgebreider adresboekje.