MinimEx Seveso

Noodplanning
SevesoOefeningen
Sinds 2014 organiseert het Crisiscentrum bij de exploitanten van Seveso-inrichtingen een nieuw type oefening: de MinimEx. Deze oefeningen hebben als doel de alarmprocedures die gedefinieerd zijn in het kader van de wetgeving en de Bijzondere Nood- en Interventieplannen Seveso, te testen en de samenwerking tussen het Crisiscentrum en de exploitanten te verbeteren.

In combinatie met de talrijke oefeningen die georganiseerd worden door de lokale overheden en de disciplines, bieden de MinimEx België de mogelijkheid om zich in regel te stellen met de Europese Seveso-regelgeving. In totaal werden 64 MinimEx georganiseerd tijdens de periode 2014-2016.

In 2017 heeft de "vliegende ploeg" Seveso zich toegelegd op de analyse van de resultaten van deze oefeningen. Het resultaat van deze analyse wordt vandaag bekendgemaakt op de website van het Crisiscentrum en zal binnenkort verspreid worden bij de Belgische Seveso-inrichtingen. Deze publicatie identificeert een aantal relevante lessen voor de noodplanning en lijst, voor de Seveso-exploitanten, een aantal aanbevelingen op met als doel de communicatie tussen de Seveso-exploitanten en de permanentie van het Crisiscentrum te verbeteren in geval van een noodsituatie.

Er moet opgemerkt worden dat uit de analyse van de "vliegende ploeg" Seveso ook enkele verbeterpunten voor de organisatie van de MinimEx afgeleid konden worden. Na drie vruchtbare jaren werd de MinimEx-formule in 2017 dus gedeeltelijk herzien om de MinimEx aan te passen aan de lessen en de nieuw geïdentificeerde problematieken tijdens de voorbije jaren.