Lessons learned over het treinongeval in Wetteren

Noodplanning
SpoorwegHIN
Samen leren uit dienstoverschrijdende knelpunten. Lessons learned georganiseerd op 7 mei door HIN.
Wetteren - Foto Brandweer Gent

Wie “Wetteren” hoort, denkt zelfs een jaar na datum nog aan het treinongeval van 4 mei 2013.

Een type ongeval waarvan iedereen hoopt dat het nooit meer zal voorvallen, maar waarop we ons allen samen moeten voorbereiden.

Daarom organiseert het Hoger Instituut voor de Noodplanning op 7 mei 2014 een Lessons Learned met betrekking tot dit ongeval.

 

 
Tijdens deze infodag worden enkele grote knelpunten besproken en mogelijke oplossingen naar voren geschoven: 

  • De specifieke interventiemiddelen bij spoorwegongevallen; Infrabel heeft op bepaalde plaatsen in het land gespecialiseerd materieel ter beschikking gesteld. We bekijken waar, wat en hoe.
  • Het delen van informatie tijdens de noodsituatie; hoe kunnen we een antwoord bieden aan de grote informatiestromen tijdens de noodsituatie? We richten ons hier niet op grote theorieën maar vertrekken vanuit enkele praktische principes en een praktijkervaring.
  • Een overzicht van het kluwen van kosten en de huidige mogelijke terugbetalingen bij een noodsituatie; een overzichtelijke weergave van welke stappen u dient te ondernemen bij opvorderingen en het voorzien van catering.
  • Naar een uniforme cartografie? Het project cartoweb en de mogelijkheden voor de toekomst worden voorgesteld.

 

Praktische informatie

Deze studiedag zal plaatsvinden op 7 mei 2014 vanaf 9u30 in het Cultureel Centrum Nova in Wetteren Molenstraat 2b, 9230 Wetteren.

U kan zich inschrijven via volgende link.

Programma

9u30


Onthaal met koffie

10u00 – 10u15


Inleiding en welkomstwoord
          

10u15 – 10u50


Het treinongeval te Wetteren
Kort overzicht van een intensieve periode
Luc Bauwens,
Provincie Oost-Vlaanderen

10u50 – 11u25


Specifieke interventiemiddelen bij spoorwegongevallen
Voorstelling van het materieel ter beschikking gesteld door Infrabel
Pascal
Elskens, Brandweer Zaventem

11u25 – 12u15


Hoe een antwoord bieden aan de grote informatiestromen tijdens een noodsituatie ?
Voorstelling van de resultaten van de Workshop Informatiebeheer
Pieter Wynant,
Algemene Directie Crisiscentrum
                 
Praktijkervaringen met een gemeenschappelijk informatieplatform
Christel
Haex, Provincie Antwerpen

12u15 – 13u30


Lunch

13u30 – 14u00


Discussiemoment

14u00 – 14u30


Financiële gevolgen van een noodsituatie
Overzicht van de bestaande mogelijkheden inzake terugbetaling van gemaakte kosten
Marc Looze,
Algemene Directie van de Civiele Veiligheid
           

14u30 – 15u00


Naar een uniforme cartografie ?
Voorstelling van het project Cartoweb en de mogelijkheden voor de toekomst
Frédérique
Spitaels, Nationaal Geografisch Instituut

15u00 – 15u20


Discussiemoment
           

15u20 – 15u30


Conclusies en slotwoord