Lespakket voor scholen ter voorbereiding op grootschalige evacuatie-oefening

RisicocommunicatieOefeningenNucleair
Op dinsdag 27 april 2010 wordt in het kader van het nucleair en radiologisch noodplan een grootschalige evacuatieoefening georganiseerd in de risicozone rond de site Electrabel kerncentrale Doel. Het grootste deel van de deelnemers bestaat uit leerlingen en leerkrachten van 7 basisscholen uit de omgeving van de kerncentrale. Om de leerlingen vooraf voor te bereiden op deze grootschalige evacuatieoefening, ontwikkelden een aantal leerkrachten een reeks van 3 educatieve lessenpakketten rond energie.
Bie energie dossier

Educatief pakket  ‘Op stap met Bie Energie’

Het lessenpakket kadert in de filosofie om de burgers voor te bereiden op noodsituaties en sluit nauw aan bij de beleidsvisie en de internationale tendens op het gebied van zelfredzaamheid en het betrekken van de bevolking in oefeningen. Samen met ‘Bie Energie’ ontdekken de kinderen hoe energie wordt opgewekt, welke verschillende soorten energie er bestaan en wat te doen als er toch iets foutloopt.

De inhoud van de verschillende lessenpakketten werd geverifieerd door alle bij het nucleair noodplan betrokken instanties: de verschillende onderwijsnetten, gemeentelijke, provinciale en federale overheden en Electrabel. Het is de eerste keer dat de verschillende betrokkenen samen een dergelijk kant-en-klaar lessenpakket hebben ontwikkeld.

Het lespakket kan na de oefening worden uitgebreid naar andere provincies en als basis dienen voor andere initiatieven. De ontwikkelde lessenpakketten zijn conform de eindtermen basisonderwijs en beantwoorden aan de pedagogische vereisten.

Evacuatieoefening

Ongeveer 1200 personen zullen deelnemen aan de evacuatie-oefening op 27 april. Ook 5 basisscholen uit Beveren en 2 scholen uit Sint-Gillis-Waas nemen actief deel. Evacuatie naar het opvangcentrum Puyenbroeck te Wachtebeke, decontaminatie, registratie en opvang van honderden mensen wordt voor de eerste maal op deze schaal in de praktijk uitgetest. Deze oefening is de praktische uitwerking van de simulatie-oefening op 19 en 20 oktober 2009.