IREX 2018 - Oefenen om het crisisbeheer te versterken

Noodplanning
NucleairOefeningen
Op dinsdag 20 november 2018 zal er een oefening plaatsvinden waarbij er een radiologisch incident op de site van het I.R.E. in Fleurus wordt gesimuleerd. Deze oefening, IREX 2018 genaamd, wordt gecoördineerd door het nationale Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken). Tijdens deze oefening kunnen de nucleaire noodplannen en -procedures van de nationale, provinciale en gemeentelijke overheden, evenals van de exploitant van de site, worden getest. Hierbij zullen leden van de hulp- en interventiediensten worden ingezet op het terrein. Er wordt geen enkele actie verwacht van de bevolking.

 

Testen om bij te leren en de noodplannen en -procedures te versterken

Om de 2 jaar wordt er op de site van het IRE Fleurus een oefening uitgevoerd. De oefening IREX 2018 zal «methodologisch begeleid» worden en zal het mogelijk maken om de nucleaire noodplannen en -procedures van alle betrokken actoren te testen.

Er werden verschillende doelstellingen gedefinieerd om bepaalde aspecten van het crisisbeheer te testen tijdens deze oefening, namelijk:

 • de invoering van het nieuwe nucleaire en radiologische noodplan;
 • de alarmering en mobilisering in real time van de deelnemende overheden en diensten;
 • het nemen van beslissingen over beschermingsmaatregelen voor de bevolking en/of de voedselketen; 
 • de stroom van operationele informatie tussen de verschillende partners en crisiscellen;
 • het inzetten van de hulp- en interventiediensten op het terrein;
 • het uitwerken van de crisiscommunicatie van de overheden.

Deze oefening wordt georganiseerd door het nationale Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de federale diensten van de gouverneurs van Henegouwen en Namen, de gemeenten Fleurus en Farciennes, de betrokken hulpdiensten, evenals de exploitant van de site. De Haute Ecole Louvain in Henegouwen (HELHa), specifieke partner voor deze oefening, zal bovendien mediadruk uitoefenen op de deelnemers en de rol van bezorgde burger spelen.

Overheden, diensten en partners die actief deelnemen aan deze oefening.

 • FOD Binnenlandse Zaken (het nationale Crisiscentrum en de Civiele Veiligheid), Volksgezondheid en Mobiliteit;
 • De federale politie en Defensie;
 • Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC);
 • Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV);
 • Het Centre régional de crise wallon (CRC-W);
 • De federale diensten van de gouverneurs van Henegouwen en Namen;
 • De 112-noodcentrale Henegouwen;
 • De politiezone "Brunau" (Fleurus, Pont-à-Celles, Les Bons Villers); 
 • De hulpverleningszone Henegouwen-Oost; 
 • Het Hôpital civil Marie Curie de Charleroi;
 • De gemeenten Fleurus en Farciennes;
 • Het Instituut voor Radio-elementen (IRE);
 • De Haute Ecole Louvain in Henegouwen (HELHa).
 
Werkelijke alarmering van de overheden, maar niet van de bevolking 

De oefening IREX 2018 vindt plaats in omstandigheden die zo dicht mogelijk bij de realiteit aanleunen. Het startuur van de oefening is dus niet gekend door de deelnemers en de alarmering zal gebeuren buiten de kantooruren.

In het kader van deze oefening kunnen de buurtbewoners getuige zijn van het inzetten van de hulpdiensten op het terrein of van het inschakelen van de interne sirenes van de site. Er wordt van hen echter geen enkele actie verwacht.

Bij een echt nucleair incident zal de betrokken bevolking gealarmeerd worden door de overheden, namelijk via het systeem BE-Alert. In het kader van deze oefening zal dit alarm gesimuleerd getest worden. Er zal in werkelijkheid dus geen enkel BE-Alert bericht gestuurd worden naar burgers.

Deze oefening is echter ook de gelegenheid om de bevolking te sensibiliseren voor de goede reflexen in geval van een nucleair incident. Eenieders veiligheid staat centraal in deze oefeningen. Iedereen wordt dus gevraagd om na te gaan of hij of zij precies weet wat te doen in geval van een nucleair incident: wat zijn de goede reflexen die moeten worden genomen voor de eigen veiligheid en die van de familie? Meer informatie op de website: www.nucleairrisico.be