IRE – 4/12/2014: Simulatie van een radiologisch incident

Noodplanning
OefeningenNucleairNoodplannen
Nationale oefening van het nucleair en radiologisch noodplan in het Instituut voor Radioelementen in Fleurus.
IRE

Op donderdag 4 december zal het Nationaal Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) in het Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus een oefening organiseren waarbij een radiologisch incident gesimuleerd wordt.

Deze oefening strekt ertoe de noodplannen en -procedures te testen teneinde de betrokken bevolking beter te beschermen in geval van een incident. De omwonenden zouden de interne sirenes van de site, die dan getest worden, kunnen horen, maar moeten niks doen.

 

Testen om beter te beschermen

Een noodplanningsoefening strekt ertoe de efficiëntie van de bestaande noodplannen en -procedures concreet te evalueren door middel van een simulatie. Na elke oefening worden de geteste aspecten grondig geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. Op die manier waken alle betrokken diensten over de permanente verbetering van de procedures in geval van een reëel incident teneinde de bevolking te beschermen. 

Overeenkomstig het nationaal nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied moet er om de twee jaar een oefening plaatsvinden voor het Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus.  

 

Doelstellingen van de oefening van 4 december

Bij de oefening van 4 december zullen de nationale, provinciale en gemeentelijke noodplannen getest kunnen worden, alsook het interne plan van het IRE. Er zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan: 

 • de alarmering van alle betrokken actoren (Ministers, federale en lokale overheden, nood- en interventiediensten,…);
 • de alarmering van en de informatie aan de bevolking door de lokale overheden (simulatie);
 • de activering van een nationaal crisiscall-center (simulatie);
 • de interactie tussen het IRE en de betrokken overheden;  
 • de bescherming van de personen die interveniëren;
 • de inzet van een operationele commandopost en de (niet-effectieve) totstandbrenging van veiligheidsperimeters. 

Sirenes

Hoewel de sirenes voor alarmering van de bevolking op onhoorbare wijze getest zullen worden, is het mogelijk dat de interne sirenes van de site van het IRE in werking gesteld worden. Naar gelang van het scenario zou het immers kunnen dat de exploitant bijvoorbeeld beslist dat het eigen personeel ook gealarmeerd moet worden. Er wordt evenwel geen specifieke actie verwacht van de omwonenden. 

 

Wie neemt aan de oefening deel?

De oefening wordt georganiseerd door de AD Crisiscentrum (FOD Binnenlandse Zaken), in samenwerking met:

 • de federale diensten van de Gouverneurs van Henegouwen en Namen,
 • de gemeenten Fleurus en Farciennes, 
 • de betrokken nood- en interventiediensten,
 • het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn filiaal Bel V (controle-instantie), 
 • het Instituut voor Radioelementen (IRE).