IRE – 4/12/2014: Eerste indrukken over de oefening

Noodplanning
OefeningenNucleair
Dankzij de 24u/7d operationele crisiscommunicatietools, stonden de informatie aan en de bescherming van de bevolking centraal tijdens de oefening.
IRE

Op donderdag 4 december 2014 vond een oefening plaats waarbij een radiologisch incident op de site van het Nationaal Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus werd gesimuleerd. De nadruk werd vooral gelegd op de uitwisseling van informatie tussen de verschillende betrokken gemeentelijke, provinciale en nationale overheden, alsook op de rol van de lokale overheden bij een radiologisch incident.

Een adequate voorbereiding versterkte de nauwe contacten tussen de verschillende actoren van het crisisbeheer, wat gedurende de hele oefening een optimaal overleg mogelijk maakte.  
 
 

Fictief scenario

Het oefenscenario voorzag een beperkte uitstoot van radioactief jodium. Het nationaal nucleair noodplan werd afgekondigd in de reflexfase en zette de gouverneur van Henegouwen ertoe aan om de eerste acties te ondernemen inzake de informatie aan en de bescherming van de bevolking. Uit voorzorg werden de omwonenden (fictief) verzocht om te schuilen en, in een latere fase, om geen groenten uit hun moestuin te eten.


 
Eerste indrukken

Eerst en vooral moeten de rol en de belangrijke acties inzake de informatie aan en de bescherming van hun bevolking van de gouverneur van Henegouwen en van de stad Fleurus en de gemeente Farciennes benadrukt worden. Zij werkten samen in eenzelfde crisiscentrum op gemeentelijk niveau om te waken over de directe en geharmoniseerde informatie aan hun burgers.


Zowel de alarmering van de media via het systeem Crisis-Alert als die van de bevolking via Be-Alert konden succesvol getest worden. Deze crisiscommunicatietools hebben hun doeltreffendheid aangetoond dankzij een 24u/7d operationalisering, alsook dankzij een adequate voorbereiding en opleiding van de betrokken actoren inzake het gebruik ervan.


Het bestaan van een netwerk van actoren inzake crisisbeheer en crisiscommunicatie, regelmatig versterkt met een wederzijdse kennis in het kader van de noodplanning, maakte een goede informatie-uitwisseling mogelijk gedurende de volledige oefening. Elkaar vooraf kennen laat toe om tijdens een crisis beter te handelen.


Op nationaal niveau werd het belang aangetoond om te waken over de coherentie bij de genomen beslissingen. Een radiologisch incident vereist immers dat er beschermings- en preventiemaatregelen genomen worden in verschillende domeinen, zowel voor de bescherming van de veiligheid van de voedselketen als voor de bescherming van de betrokken bevolking.
 


Dit zijn slechts een aantal eerste indrukken die verzameld werden op basis van een eerste feedback van enkele betrokken diensten. In de komende maanden wordt een grondigere analyse uitgevoerd. Elke deelnemer aan deze oefening zal de eigen bevindingen noteren. Uit deze evaluaties kunnen dan verbeterpunten gehaald worden om de bestaande procedures te verfijnen, steeds met de bescherming van de bevolking in noodsituaties in het achterhoofd.