Informatiedag Veilige Evenementen

Noodplanning
EvenementenHINLokale noodplanning
Op 22 en 23 april heeft het Crisiscentrum (via het Hoger Instituut voor de Noodplanning en in samenwerking met Politeia) een informatiedag georganiseerd over het beheer van de veiligheid bij evenementen. Zo zijn meer dan 400 professionals uit de verschillende disciplines rechtstreeks bereikt.
Groot scherm

Evenementen moeten bovenal een feest zijn. Om dat mogelijk te maken, dienen de organisatoren, overheden en interventiediensten echter aandacht te besteden aan de veiligheid ervan.

Elke gemeente telt op haar grondgebied allerlei soorten evenementen die veel volk trekken en veelzijdig zijn. Ook al vinden sommige van deze activiteiten al generaties lang plaats, de inherente risico’s mogen niet onderschat worden. Het is dan ook essentieel dat er analyseprocedures ingevoerd worden en dat er een interdisciplinaire samenwerking op poten wordt gezet. De betrokkenheid van de organisator is noodzakelijk zodat alle preventieve veiligheidsmaatregelen toegepast kunnen worden.

Deze informatiedag was opgedeeld in drie luiken:

Multidisciplinair invulformulier voor organisatoren

Het eerste luik stelde enerzijds een op federaal niveau uitgewerkte multidisciplinaire vragenlijst voor de organisatoren voor, en anderzijds de feedback van gemeenten die al hun eigen multidisciplinair formulier gebruiken. Het formulier is geïnspireerd op de vragenlijsten die al gebruikt worden in verschillende steden en gemeenten.

Hieronder vindt u het formulier en de andere documenten die u kan downloaden.

Het gebruik van dit formulier is niet verplicht en kan aangepast worden aan de noden, bijzonderheden en eisen die verbonden zijn aan het grondgebied van elke gemeente. Een groot aantal steden en gemeenten is zich al bewust van het belang van de samenwerking tussen de verschillende disciplines, de overheid en de organisator. In de loop der jaren werden zo verschillende vragen aan de organisator preciezer en werd een systematisering van de procedures ingevoerd, wat geleid heeft tot een vragenlijst die de thematieken van elke discipline groepeert.

Toegepast "Crowdmanagement" (CM) tijdens evenementen, belang voor de disciplines

Een expert in crowd management heeft het tweede luik van onze dag geopend. Zijn ervaring liet toe om belangrijke elementen naar voren te brengen die inherent zijn aan het anticiperen op problemen inzake het beheer van een grote menigte. De tussenkomst van een dergelijke expert bij de voorbereiding van het evenement is essentieel opdat het vervoer van het grote publiek, de hulpverlening, de evacuatie van gewonden, enz., optimaal zouden verlopen.

De objectieve blik, in tegenstelling tot die van de organisator of de overheid, en een afdoende ervaring gebaseerd op succes en tegenslag zijn de sleutels om goed te kunnen anticiperen op het beheer van de massabewegingen. Met de vertegenwoordigers van de disciplines hebben we vervolgens hun functie van nabij bekeken. Zo biedt deze feedback ons een mooie waaier aan aandachtspunten en dient ze als een uitstekend geheugensteuntje voor de toekomstige evenementen.

WK Voetbal 2014 – veel volk, groot veiligheidsrisico! Veilig beheer tijdens evenementen met grote schermen

Om deze dag, die gericht was op de organisatie van evenementen, af te sluiten, wilden we in ons laatste luik de klemtoon leggen op een actueel evenement: het wereldkampioenschap.

De nieuwe voetbalrichtlijnen werden uiteengezet door middel van de voorstelling van de omzendbrief OOP 42, in het kader van de kwalificatie van België voor het wereldkampioenschap voetbal 2014. De laatste kwalificatie dateerde al van 2002 met het WK in Japan en Zuid-Korea. Drie steden hebben vervolgens hun ervaring ter zake gedeeld. Met hun jarenlange ervaring met het onthalen van een grote menigte voor grote televisieschermen, betekent hun multidisciplinaire, integrale en geïntegreerde aanpak waardevolle raad voor de deelnemers van deze dag, zodat het wereldkampioenschap 2014 ook in België een groot feest wordt.

We zijn niet beschermd tegen uitschuivers, maar na vandaag zijn we ons, dankzij het panel en hun boeiende uiteenzettingen, nog meer bewust van het werk dat gerealiseerd moet worden. Maar we zijn ook vol vertrouwen, want er bestaan in heel België al goede initiatieven. Het is dankzij de betrokkenheid van vrijwillige en gemotiveerde personen dat we in alle veiligheid kunnen blijven feesten.

 

Documenten van de infodag Veilige Evenementen